Револьверная карта ЭЛКАРТ и VISA
Мир согласован
Рассрочка
Кредиты для малого и среднего бизнеса от банка БТА

Бүгүнкү күндө, "БТА Банк" жеке адамдарга банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн максималдуу түрдө толук тизмегин, тагыраак айтканда, керектөөчүлүк кредиттөөнү (анын ичинде атайын программалар боюнча – мөөнөтүн узартып төлөөгө берилген товарлар), эсеп ачуу менен жана эсеп ачпастан улуттук жана чет өлкө валюталарындагы акча которууларды, Интернет-банкинг, депозиттик эсептерге каражаттарды жайгаштырууну, заманбап төлөм инструменттеринин толук топтому – ЭЛКАРТ пластик карталарын жана Visa International эл аралык системасынын карталарын, ошондой эле көптөгөн башка кызматтарды сунуштаган алдыңкы чекене банк болуп саналат.