Банкоматтар жана терминалдар

Достук тармагы

Кыргызтан банктар арасы Достук тармагы

Кардарлардын ыңгайлуулугу үчүн БТА Банк Достук тармагын кеңейтти. Эми Сиз акча каражаттарын 400 банкомат жана 570 накталай акча каражаттарын берүү пункттарынан кошумча комиссия төлөбөстөн, Банктын тарифтери боюнча накталай түргө айландыра аласыз.

Достук тармагына төмөнкү банктар кирет: "Бакай Банк" ААК, "КИКБ" ЖАК, "Айыл Банк" ААК, "Банк Азии" ЖАК, "Дос-Кредобанк" ААК, "Финанс Кредит Банк КАБ" ААК.

Өнөктөштүк тармак

Өнөктөштүк тармак БТА Банктын карт ээлерине банк-катышуучулар болуп саналышкан "БТА Банк" ЖАКтын, "КИКБ" ЖАКтын, "Кыргыз-Швейцария Банкы" ЖАКтын банкоматтары жана POS-терминалдары аркылуу нак акча каражаттарын Банктын тарифтери боюнча алуу мүмкүнчүлүгүн берет.