Банк тууралуу

БТА Банк ЖАК – бул универсалдуу, динамикалык өнүгүп жаткан банк. Ал кардарларга 22 жылдан ашык убакыт бою банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн көптөгөн түрүн көрсөтүп келет.

Банк кардарларга жогорку класстагы кызматтарды көрсөтүүнү максат кылат. Биз өзүбүздүн алдыбызга жаңы максаттарды, милдеттерди коюу менен иштөө усулдарын жакшыртып, түзүмдү өнүктүрүүдөбүз.

Бүгүнкү күндө Банктын филиалдык тармагында 14 филиал, 83 сактык кассалары жана 1 көчмө касса бар.

Банктын соода-эквайринг тармагы – соода-тейлөө түйүндөрүндө 278 POS-терминалды жана 31 банкоматты камтыйт.

БТА Банк мезгилдин агымынан артта калбастан банкык алдыңкы технологияларды сунуштайт:

Интернет жана Мобилдик банкинг "BTA24"
кардарга өз каражаттарын жеңил, жөнөкөй жана натыйжалуу башкаруу мүмкүнчүлүгүн берет
«Илбирс» электрондук капчыгы
сунуштоочулардын товарлары жана кызматтары үчүн убакыттын реалдуу режиминде төлөө, каражаттарды башка пайдалануучуларга которуу, каражаттарды банктык эсептерге алып чыгуу жана нак акча каражаттарына айландыруу мүмкүндүгүн берет

2017-жылдын 31-декабрына карата банктын Активдери 8 057 818 миң сом (117 052 миң$) түздү, 2017-жыл үчүн Активдердин өсүшү 124,4% болду, 2017-жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн банк системасынын Активдериндеги “БТА Банк” ЖАКтын үлүшү 4,1% түзүп, жалпы рейтингде 8-орунду ээлейт. Банк системасында “БТА Банк” ЖАК 4,9% үлүшү менен 11-орунда турат. 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча ссудалык портфелдин өсүүсү (нетто) 143,8% түздү жана 2017-жылдын 31-декабрына карата Ссудалык портфель (нетто) 5 128 980 миң сом (74 506 миң $) өлчөмүндө болду, ссудалык потфелдин көпчүлүк бөлүгү чакан жана орто бизнести кредиттөөгө туура келет. 2017-жылы кардарларды тартуу боюнча активдүү иштер башталды, ошол себептен кардарлардын эсептериндеги каражаттардын өсүүсү 168,1% же 2 443 492 миң сомду (35 495 миң. $) түздү.

2017-жылдын 31-декабрына карата активдердин кирешелүүлүгү (ROA) 0,8% түздү. Капиталдын кирешелүүлүгү ROE) - 2,9% түздү.

Банк КРУБдун белгилеген бардык ченемдерди аткарат.

2017-жылдын 31-декабрына карата экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат

Экономикалык ченемдердин аталыштары жана банктын капиталынын кошумча камдыгын колдоо (“капиталдын буфери” көрсөткүчү) Ченемдин белгиленген мааниси Ченемдин анык мааниси
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышы жок, өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү К1.1 20%дан ашык эмес 6,8%
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышы бар, өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү К1.2 15% дан ашык эмес 3,4%
Банкка банк менен байланышы жок банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобкелдиктин максималдуу өлчөмү К1.3 30% дан ашык эмес 17,1%
Банкка банк менен байланышы бар банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобкелдиктин максималдуу өлчөмү К1.4 15% дан ашык эмес 0,0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештүүлүк) коэффициенти К2.1 12% дан кем эмес 37,9%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештүүлүк) коэффициенти К2.2 6% дан кем эмес 35,8%
Левераж К2.3 8% дан кем эмес 32,7%
Банктын ликвиддүүлүгүнүн ченеми (көрсөткүчү) К3.1 45% дан кем эмес 82,7%
Узун ачык валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны К4.2 20% дан кем эмес
Кыска ачык валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны К4.3 20% дан кем эмес
Банктын капиталынын кошумча камдыгы (“капиталдын буфери” индекси) 18% дан кем эмес 37,9%
Баалуу металлдардагы узун ачык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны К4.5 20% дан ашык эмес
Баалуу металлдардагы узун ачык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны К4.6 20% дан ашык эмес

Банктын сыйлыктары жана жетишкендиктери

  • 2006-жылы – Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын “Иш практикасындагы жогорку сапат үчүн” алтын медалы.
  • “Евромани” европалык журналы тарабынан жыл сайын өткөрүлүүчү сынактын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандагы “Эң мыкты банк” наамы. Банктын финансылык көрсөткүчтөрүнүн өсүүсү, кеңейтүү стратегиясын жана корпоративдик башкаруунун жогорку деңгээлин ийгиликтүү аткаруу бул 2007-жылы банктын башкы жетишкендиги болуп саналат.
  • Экономиканы өнүктүрүүдө кошкон зор салымы, бюджеттин киреше бөлүгүн түзүүдө активдүү катышкандыгы жана 2008-жылда салык мыйзамын үлгүлүү аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитетинин «Ак ниеттүү салык төлөөчү» сертификаты.
  • 2008-жылы SWIFT системасы боюнча документтерди сапаттуу аткаргандыгы үчүн Дойче Банктын «Deutsche Bank’s 2008 Straight-Through Processing (STP) Excellence Award» сертификаты. 2009-жылы республиканын банк системасын өнүктүрүүдөгү салымы үчүн банктын кызматкерлери мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган.
  • 2009-жылы Жалал-Абад шаарынын мэриясы тарабынан шаардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымы үчүн «БТА Банк» ЖАКтын филиалы «Жылдын мыкты инвестору» ардактуу наамы менен сыйланган.
  • 2009-жылы «БТА Банк» берилүүчү финансылык маалыматтын транспаренттүүлүгүндө, сапатында жана ишенимдүүлүгүндө пайда болгон кызматташуу үчүн Microfinance Information Exchange, Inc (MIX Market) сертификаты.
  • Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана «Шпаркассен-Финансгруппе» эл аралык кызматташтык боюнча сактык кассалар фондусунун («Sparkassen - Finanzgruppe») ГФР “Банктагы стратегиялык менеджмет” (2016) номинациясында “Банктар кубогунун” ээси.
  • Россия-Кыргызстан өнүктүрүү фондусунан “Мыкты банк - өнөктөш” номинациясында 1-орун. 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча чакан жана орто бизнес өкүлдөрүн сапаттуу жана натыйжалуу тейлөөдө БТА Банк Россия-Кыргызстан өнүктүрүү фондусунун макты банк-өнөктөшү (2016) деп табылды.
  • Мамлекеттик ипотекалык компаниядан “Мыкты банк” номинациясында 2-орун. Ошондой эле банктын бир катар кызматкерлери “Мыкты кредиттик адис” номинациясында жеңүүчүлөр (2016) деп табылды.