Корреспонденттик мамилелер

«БТА Банк» ЖАКтын эл аралык корреспонденттик тармагы төмөндөгү эң ири банктардан турат:

 • Landesbank Baden - Württemberg (LBBW) (Германия)
 • KB Kookmin Bank (Түштүк Корея)
 • "Новикомбанк" АК АКБ
 • "Транскапиталбанк" АК
 • "Альфа-Банк" АК
 • "Связь-Банк" АК
 • "Москоммерцбанк" АК
 • "БТА Банк" (Беларусь) ЖАК
 • "Банк Центр Кредит" ААК
 • "Народный Банк Казахстана" ААК
 • "АТФБанк" ААК
 • "Евразийский Банк" АК
 • "Казкоммерцбанк" АК

Бул түзүм Банкка дүйнө жүзүнүн ар жеринде жайгашкан кардарлар менен эң кыска мөөнөттөрдө эсептешүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.

Акыркы күндөрү Банктын корреспонденттик байланыштарынын географиясы абдан кеңейди. Кардарлардын сунуштарынын негизинде Европанын, Россиянын жана Казакстандын банктары менен байланыштар түзүлдү.

«БТА Банк» ЖАК ири финансалык институттардын, КМШ мамлекеттеринин ири банктарынын арасында өз ордун таба алды. Бир канча банктар бизге Foreign Exchange операциялары боюнча кредиттик тилке түзүп берди, ал аркылуу кардарлар чет өлкөлүк контрагенттер менен бүтүмдөрдү убакыттарын көп коротпостн , өздөрү үчүн пайдалуу болгондой шартта жүргүзө алышат.

Банктын эл аралык корреспонденттик мамилелер алкагындагы негизги кызмат көрсөтүүлөрү:

 • кардарлардын эл аралык бизнестеги географиясына жараша чет өлкөлүк банктар менен корреспонденттик мамиле түзүү;
 • эл аралык эсептешүү тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн комплекстүү пакетин сунуштоо;
 • кардарлардын сырткы экономикалык байланыштарына ылайык оптималдык эл аралык эсептешүү жолдорун тандоо.

Кардарлардын эл аралык ишкерлигин өнүктүрүүдөгү жылдан жылга өсүп жаткан талаптарын камсыздоо үчүн «БТА Банк» ЖАК эл аралык корреспондеттик тармагын өнүктүрүү жана банк-корреспонденттер менен кызматташуу аймагын кеңейтүү багыттарында үзгүлтүксүз иш жүргүзөт.