Башкаруу

Банктын жетекчилиги

Уманкулов Аалы Болотович
Уманкулов Аалы Болотович
Башкарманын Төрагасы
Маалымат
Какеев Марат Саламатович
Какеев Марат Саламатович
Башкарманын Төрагасынын Биринчи орун басары
Маалымат
Болот Таалайбек
Болот Таалайбек
Башкарманын Төрагасынын Орун Басары
Маалымат
 
Ченгиз Лариса Георгиевна
Ченгиз Лариса Георгиевна
Башкаруучу Директор
Маалымат
Абакирова Үмүт Анарбековна
Абакирова Үмүт Анарбековна
Башкаруучу Директор
Маалымат
Айтбаева Динара Темировна
Айтбаева Динара Темировна
Башкы бухгалтер
Маалымат