Акционерлер

Банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган
чечимдерге олуттуу таасирин тийгизүүчү (тике же кыйыр)
жактардын
ТИЗМЕСИ

(2019-жылдын 1-январындагы абал боюнча)

Банктын фирмалык толук аталышы: «БТА Банк» Жабык Акционердик Коому
Банктын фирмалык кыскартылган аталышы: «БТА Банк» ЖАК
Банктын каттоодон өткөн номери: 1798-3300-ЗАО
Банктын почталык дареги: Бишкек шаары, Москва көч., 11

  Банктын 5 же андан ашык пайыздагы (%) акцияларга ээлик кылган акционерлери (катышуучулары) Банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерине кыйыр түрдө үчүнчү жактар аркылуу олуттуу таасирин тийгизүүчү жактар Банктын акционерлери (катышуучулары) менен банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактар ортосундагы өз ара байланыштар
Юридикалык жана анык дарегин көрсөтүү менен юридикалык жактын фирмалык толук жана кыскартылган аталышы/жарандыгын көрсөтүү менен жеке адамдын аты-жөнү Банктын акционерге (катышуучуга) тиешелүү акциялары (үлүшү) (банктын добуш берүүчү акцияларынын (үлүшүнүн) жалпы санына карата добуштардын пайызы)
1 2 3 4 5
1

«БТА Банк» Акционердик коому («БТА Банк» АК) каттоо номери: 24.01.08-ж. 3903-1900-АО

Казакстан Республикасы, Алматы шаары, 050059, Медеу району, Самал-3 кичи району, Нурсултан Назарбаев проспектиси, үй №242. 

93,2092 %
 
--- ---
2 Ишенимдүү башкаруучу «Альянс Профит» ЖЧК. Юридикалык жана анык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов көч., 33-68 6,6608 %
 
--- ---
   
 
   

Банктык топтун башкы компаниясынын башкаруу
органдары кабыл алган чечимдерге таасирин
тийгизүүчү (тике же кыйыр) жактардын
ТИЗМЕСИ

(2019-жылдын 1-январындагы абал боюнча)

Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы: «БТА Банк» Акционердик Коому
Башкы компаниянын фирмалык кыскартылган аталышы: «БТА Банк» АК
Башкы компаниянын каттоодон өткөн номери: 24.01.2008-ж. 3903-1900-АО
Башкы компаниянын почталык дареги: Казакстан, Алматы шаары, 050059, Медеу району, Самал-3 кичи району, Нурсултан Назарбаев проспектиси, үй №242

№ п/п Банктык топтун башкы компаниясынын 5 же андан ашык пайыздагы (%) акцияларга ээлик кылган акционерлери (катышуучулары) Банктык топтун башкы компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерине кыйыр түрдө үчүнчү жак аркылуу олуттуу таасирин тийгизүүчү жактар Банктык топтун башкы компаниясынын акционерлери (катышуучулары) менен банктык топтун башкы компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактардын ортосундагы өз ара байланыштар
Юридикалык дарегин көрсөтүү менен юридикалык жактын фирмалык толук жана кыскартылган аталышы/жарандыгын көрсөтүү менен жеке адамдын аты-жөнү Банктын акционерге (катышуучуга) тиешелүү акциялары (үлүшү) (банктык топтун башкы компаниясынын добуш берүүчү акцияларынын (үлүшүнүн) жалпы санына карата добуштардын пайызы)
1 2 3 4 5
1 Ракишев Кенес Хамитулы,
Казакстан Республикасы
Акциялар жөнөкөй KZIC34920013
598 422 760 446


97,79244895% добуш берүүчү жөнөкөй акциялар
--- ---

Башкарманын Төрагасы                                      Кунакунов М.К.