Сейфтик ячейкалар

"БТА Банк" ЖАК кардарларына сейфтик уяларын ижарага алуу кызматын сунуштайт.

Кызматтар / операциялар тизмеси Тарифтер
Базалык акы минимум максимум
1. Сейф уяларын ижарага берүү (күнүнө)
  Башкы кеңсе:
1.1. Чоң уя (28*23*33) 25 сом   600 сом айына /1500 сом кварталына/5100 сом жылына
1.2. Орточо уя (16*23*33) 20 сом   450 сом айына /1100 сом кварталына/3600 сом жылына
1.3. Кичи уя (3*23*33) 10 сом   270 сом айына /800 сом кварталына/2200 сом жылына
  Жергиликтүү бөлүмдөр
1.4. Сейф уяларын ижарага алуу 20 сом   450 сом айына /1100 сом кварталына/3600 сом жылына
1.5. Коммерциялык банктарга сейф уяларын ижарага берүү 30 сом 800 сом/айына 3000 сом/айына
2. Ачкычты же сейфтик уяны бузуу, жоготуу үчүн штраф 4000 сом    
3. Сейфтик уяны ижарага берүүдө гарантиялык төлөм 4000 сом