Төлөм карттары

Банктык төлөм карталары – бул сутканын 24 сааты, жуманын 7 күнү бою банктык эсептерди башкарууга мүмкүндүк ачкычы болгон жана ээсине ар кандай соода жана сервистик ишканаларда товарларды жана кызматтарды төлөөгө мүмкүндүк бере турган, карталарды кабыл ала турган, нака акчаларды ала ала турган, башка кошумча жана белгилүү артыкчылык менен пайдалана ала турган универсалдуу төлөм инструменти.

Бүгүн банк карталары көндүм болгон чек китепчелерди жана нака акчаларды активдүү сүрүп чыгарып электрондук банк тутумунун негизги элементи. Мындан тышкары, анча маанилүү эмес өзгөчөлүк бул картада банктагы эсепке кирүү үчүн тийиштүү белгилүү көлөмдөгү маалымат, Товарлар, кызматтар же иш үчүн эсеп-кысаптарды жүргүзүү камтылат, ошондой эле нака акча каражаттарды алуу ага акчасыз эсеп-кысаптарды уюштурууда абдан жөнөкөй жана прогрессивдүү каражат болуп кызмат кылууга шарт түзөт.

“БТА Банк” ЖАКсы ЭЛКАРТ улуттук төлөм тутумунун катышуучусу жана Visa  эл аралык төлөм тутумунун ассоцияланган мүчөсү болуп саналат жана карталардын төмөнкү түрлөрүн сунуштайт:

Карталар боюнча кызматтар

“БТА Банк” ЖАКсы өзүнүн карта кармоочуларына кызматтардын төмөнкү спектрлерин берет:

По всем вопросам просим обращаться в отделения Банка или в Контакт-центр: +996 (312) 90-50-50, whatsapp +996 (552) 90-50-50.