Корпоративдик карт

ЭЛКАРТ/VISA корпоративдик банктык карты – бул юридикалык жактын эсебине байланган пластикалык чип карт. Мындай карт компаниянын чарбалык жана негизги ишмердиги менен байланышкан чыгымдарды: кошумча, өкүлчүлүк, транспорттук жана иш сапар чыгымдарын төлөөгө мүмкүндүк берет.

Копроративдик карттын артыкчылыгы

  • Отчеттуулукка берилүүчү суммалар менен байланышкан операциялык чыгымдарды жана убакытты кыскартат;
  • Акча каражаттарын алуу үчүн банктын бөлүмдөрүнө барууга убакыт коротуунун кереги жок;
  • Накталай акча каражаттарын жоготуу же уурдатуу тобокелдигин азайтат. Картты жоготкон учурда кардар аны тосмолоо менен акча каражаттарын сактап кала алат;
  • Карт боюнча нак эмес төлөө комиссиясыз жүргүзүлөт;
  • Зарыл учурда картты кардардын онлайн эсептешүү эсебинен комиссиясыз толтурууга болот;
  • Чыгымдардын жеке жана иштиктүү беренелерин бөлүү;
  • Нак акча каражаттарынын айланууларын контролдоо;
  • Кызматкерлердин иш сапар чыгымдарын онлайн режиминде контролдоо жана талдоо;
  • Каражаттарды сарптоонун лимитин белгилө.

Корпоративдик карттар дебеттик дагы кредиттик дагы болушат. Компаниянын бир эсебине бир нече банктык карттар байлануусу мүмкүн.