ЭЛКАРТ банктык карттары

ЭлкартЭЛКАРТ банк төлөм картасы - бул анын кармоочусуна товарларды, кызматтарды сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө, терминалдар жана башка механизмдер жана картанын кармоочусу менен эмитеттердин ортосундагы келишимге ылайык эмитетентте ачылган банк счетунда турган акча каражаттар менен анын кармоочусун башкаруу үчүн банк счетуна мүмкүндүк каражаты аркылуу улуттук акчада нака акча каражаттарын алууга мүмкүндүк берүүчү төлөм инструменти. Карта боюнча операциялар акча каражаттардын банк эсебинде жетишпеген же жок болгон учурда банк эсебинин келишимине ылайык эмитент тарабынан берилүүчү банк эсебинде болгон өз каражаттарынын калдыгынын (дебет) же кредиттин чегинде картанын кармоочусу тарабынан жүргүзүлөт. Карта эмитенттин менчиги болуп саналат жана келишимдин шартына ылайык карта кармоочусунун пайдалануусуна берилет. ЭЛКАРТ банк карталары рыноктун ар кандай сегменти үчүн жеткиликтүү, б.а. корпоративдик кардарлардан тартып сатуучуларга, мугалимдерге, дарыгерлерге жана пенсионерлерге чейин пайдалануучу болуп кире алат.

Башка төлөм тутумунан айырмаланып, бул продуктун маанилүү артыкчылыгы болуп баадагы жеткиликтүүлүгү, банкоматтык жана терминалдык тармактын тез кеңейүүсү, ошондой эле карталардын бардык калган артыкчылыктары:

  • Ишенимдүүлүк;
  • Калдыкка сыйлоодон кошумча киреше;
  • Эсепке күнү түнү боюнча мүмкүнчүлүк;
  • Товарларды жана кызматтарды ыңгайлуу төлөө;
  • Коммуналдык кызматтар үчүн эсептерди төлөө боюнча убакытты үнөмдөө;
  • Акча каражаттарды коопсуз сактоо;
  • Сменалык жана барып келип иштөө режиминде, бат-бат иш сапарларда айлык акы алуунун ыңгайлуу схемасы;
  • Эсепке чектелген жана чектелбеген жеткиликтүүлүктү аларга коюу мүмкүнчүлүгү менен үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү үчүн кошумча карталарды чыгаруу мүмкүнчүлүгү.

Элкарттын жагымдуулугу айлык акылар боюнча овердрафтык карталарды, кредиттик карталарды жана ко-бренд программаларды таркатууну камсыздоо болот.

Мындан тышкары банк тарабынан рыноктун ар кандай сегментин эске алуучу тарифтер иштелип чыкты. Айлык акы долбоорлорунун алкагында мам. мекемелердин жана бюджеттик уюмдардын кызматкерлери үчүн эң төмөн тарифтер (сом менен) белгиленген.

 

Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефон боюнча кайрылыңыз:+996 (312) 90 53 12.