Айлык акы карттары

“БТА БАНК” ЖАКсы банк төлөм карталарына айлык акыны төлөө боюнча банктын кызматын пайдалануучу юридикалык жактарды чакырат (айлык акы долбоору). БТА Банктын айлык акы долбоору – айлык акы жана башка төлөмдөр боюнча кызматкерлер менен эсептешүүнү уюштурууда эң жакшы чечим.

Уюмдар үчүн айлык акы карталарынын артыкчылыктары

 • нака акчаны инкассациялоо, сактоо жана транспортировкалоого байланышкан чыгымдарды кыскартуу;
 • айлык акыны берүү жол жобосун жөнөкөйлөтүү;
 • бухгалтерияга жана кассага жүктү кыскартуу;
 • берилген акчаны депозитке салуунун жоктугу;
 • ар бир кызматкердин айлык акысынын көлөмү жөнүндө толук купуялуулук.

Кармоочулар үчүн айлык акы карточкаларынын артыкчылыктары

 • соода тармагында акчасыз сатып алууну жүргүзүү мүмкүнчүлүгү;
 • нака акча каражаттарына күнү-түнү бою жеткиликтүүлүк;
 • айлык акыга карата купуялуулук;
 • эсепте акчанын сакталышы;
 • үй-бүлөнүн мүчөлөрү үчүн кызматкердин карточка эсебине чектелген же толук мүмкүнчүлүгү менен кошумча карта алуу мүмкүнчүлүгү;
 • карточка эсеби боюнча ай сайын көчүрмө алуу;
 • Бонустук программага катышуу.

Айлык акы көчүрмөсү боюнча абдан кеңири консультация алуу үчүн төмөндө көрсөтүлгөн телефондор боюнча кайрылыңыздар. Банктын өкүлү сизге ыңгайлуу убакытта келе алат жана сизди кызыктырган бардык суроолоруңузга жооп берет.

Байланыш телефон: 996 (312) 90-53-12 – Бишкек шаары боюнча