Visa Classic банктык карталары

Visa Classic картасы – бул дүйнөнүн бардык точкаларында кабыл алына турган, банкоматын, реалдуу жана виртуалдуу дүкөндөрүн, ошондой эле почта жана телефон аркылуу товарларды жана кызматтарды сунуштай алуучу дүкөндөрүн кошо VISA дүйнөлүк системасы Visa логотиби менен белгиленген универсалдуу төлөм инструменти. Бул карта банк картасын пайдалануу тажрыйбасы барлар үчүн багытталган. Ал ошондой эле ыңгайлуулукту, тандоону жана финансылык ийкемдүүлүкту кепидегендиктен кирешенин орточо деңгээли менен керектөөчүлөр үчүн белгилүүлүк менен пайдаланылат.

Бул категориянын карталары – бул көрсөтүлүүчү кызматтардын наркынын жана спектринин оптималдуу айкалышы. Алар дүйнө жүзү боюнча банкоматтарда, соода жана сервистик точкаларда, алардын ичинен импринтерлерди колдонгонду кошо (банк карталарды кабыл алуу үчүн механикалык орнотуулар) чектелүүсүз кабыл алынат.