Visa Electron банктык картасы

Visa Electron – бул Кыргызстандагы жана СЕMEA регионундагы эң таанымал эл аралык карта.

Бардык соода операциялары карта кармоочунун эсебинде жеткиликтүү акча каражаттардын бардыгын далилдеген, банк-эмитентти электрондук авторизациялоосунан өтөт.

Коопсуздуктун бул чаралары Visa Eleсtron картасы кардарларга чектелген же нолдук банк тарыхы менен, ошондой карталарды пайдалануу тажрыйбасы бар кардарларга берилүүсү мүмкүн. Visa Eleсtronду алдыга жылдыруу прграммасы жарандардын кээ бир социалдык категориясына, мисалы студенттерге жана жаштарга, чектелген кирешеси менен кардарларга жана төлөм картасын биринчи алып жаткан керектөөчүлөргө багытталган.

Бул категориянын карталары боюнча тарифтер башка банк карталарына салыштырмалуу абдан эле төмөн. Бул карталар боюнча банкоматтарда нака акча алышат жана Visa/Visa Eleсtron логотиби бар соода-сервистик ишканаларда эсептеше алат. Бул карталар боюнча операциялар электрондук механизмдер аркылуу гана, б.а. банкоматтардын жана POS- терминалынын жардамы менен жүзөгө ашырылат.