Visa Gold банктык карталары

Gold категориясындагы банк карталары – финансылык төлөөгө жарамдуулуктун жана алардын кармоочулардын беделинин белгиси.

Visa Gold картасынын кармоочулары сутканын 24 сааты ичинде акысыз юридикалык консультация берүүгө даяр болгон жардамдын Глобалдык кызматына, жоголгон жана уурдалган карталар жөнүндө табыштамаларды кабыл алууга, ошондой эле чет өлкөдө карта жоголгон же жоголгон картанын ордуна убактылуу карта алган учурда нак каражаттарды алууну камсыздоого мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылынат. *

* Visa Gold картасы боюнча берилүүчү кызматтардын толук жазылышы жана аларды берүүнүн шарттары менен Сиздер VISA сайтында тааныша аласыздар.