Кредиттер

"БТА Банк" ЖАК насыялык ресурстар менен иштөөсүн ыңгайлатуу үчүн ишмерлерге насыялык линия деп аталган продукт сунуш кылат.

Бул продукт төмөндө көрсөтүлгөн максаттарга жетүүгө мүмкүнчүлүк берет:

 • тейлөөнүн сапатын жана тездигин жакшыртуу;
 • кардардын күрөөсүн документтештирүүгө кеткен чыгымдарын азайтуу;
 • насыялык ресурстарга туруктуу жетишкендик мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу;
 • кардарга жеке мамиле кылуу;
 • насыяны иштетүүгө кеткен убакытты азайтуу;
 • кардар жана банктын узак-мөөнөттүү кызматташуусу.

Насыялык линияны каттоо үчүн потенциалдык кардар 3 айдан кем эмес (токтоосуз) убакыт ичинде иштеп келген стабилдүү бизнеске ээ болушу керек. Экономиканын төмөндөгү секторлору каржыланат: соода, кызматар, өндүрүш, айыл-чарбачылык. Насыялык линиялар АКШ долларында да, кыргыз сомунда да бирдей берилет.

1

Пайыз кызыкчылыгы

кардардын төлөө мүмкүнчүлүгү менен финансалык агымдарынын анализинен, насыяны иштетүүгө сураган убактысынан, максаттарынан жана мүнөзүнөн улам коюлат.

2

Комиссия

насыянын/насыя тармагынын суммасынын 1%га чейин.

3

Кароо мөөнөтү

документтер толук тапшырылгандан кийин 10 иштөө күнү.

4

Насыялык линия боюнча камсыздоо суммасы

насыялык линиянын суммасы минимум дегенде 120%-ын камтыш керек. Күрөө мүлкү катары төмөнкүлөр боло алат: кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, автоунаа, келечек күрөөсү, жооп берүү, ж.б.

5

Насыяны берүү мөөнөттөрү

бизнестин түзүлүшү, багыты, жана ар бир насыялоо долбоорунун насыялык максаттарынан улам коюлат. Кредиттик тилкенин максималдуу аракеттенүү мөөнөтү 60 ай. Кардар каалаган маалында учурундагы субнасыялардын бирөөсүн жаап коюуга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде финансалык анализ кардардын потенциалын көрсөтсө, насыялык линиянын сумма жана/же мөөнөтүнүн лимитин чоңойтууга мүмкүнчүлүк бар.

Кардар (юридикалык тарап) Банкка төмөндөгү документтерди тапшырат:

 • Максат, талаптанган сумма, мөөнөтү жана насыя алууда коюлган шарттары көрсөтүлгөн насыя алуу тууралуу арыз;
 • Уюмдаштыруучу документтердин көчүрмөлөрү, зарыл болсо, нотариалдык тастыкталган;
 • ИСН каротчкасынын көчүрмөсү, бар болсо;
 • Мурунку жылдын акырына карата, ошондой эле акыркы отчеттук датага карата балансты, пайдалар жана чыгашалар жөнүндө отчетту камтыган жылдык финансылык отчет (мүмкүнчүлүккө жараша аудитордук корутундуларды берүү, эгерде бар болсо);
 • Статистикалык каттоо карточкасы;
 • Катталган жери боюнча салык органдарынан, социалдык фондунан карыздыктардын жоктугун күбөлөндүргөн справка (алынганы жаткан насыя бюджеттин алдындагы карыздарды жабууга жумшалбастыгын аныктоо үчүн);
 • Ыйгарымдуу органдын банктан насыя алууга макулдугу тууралуу протокол;
 • Кол коюуга биринчи жана экинчи укугу бар инсандардын колдорунун үлгүлөрү (эгерде кардар эсепкысаптык эсепке ээ болсо, бул учурда карточканын көчүрмөсү жетиштүү);
 • Коомдун жетекчилерин күбөлөндүргөн жетекчилердин документтеринин көчүрмөлөрү;
 • Күрөө мүлку боюнча документтер;
 • Кошумча талап кылынып калуучу документтер (контрактар, келишимдер, рекомендациялоо каттары, уруксат берүүчү документтер, лицензиялар тастыктамалар, ж.б.)
 • Коомдун катышуучуларынын өздүгүн тастыктоочу документтердин көчүрмөсү;
 • Коомдун Директорун жана башкы бухгалтерин дайындоо жөнүндө чечим/буйрук.

Кардар (жеке ишкер) же патент менен иштеген инсан банкка төмөндөгү документтерди тапшырат:

 • Арыз;
 • Жеке ишкер катары катталгандыгын тастыктоочу күбөлүк же патент;
 • Катталган жери боюнча салык органдарынан жана социалдык фонддон карызынын жок экендиги жөнүндө маалымкат (эгерде карыз алуучу ЖИ каттоо жөнүндө күбөлүктүн негизинде иш алып барган болсо);
 • Акыркы отчёттук мөөнөттө катталган кирешелер тууралуу декларация;
 • Күрөө мүлку боюнча документтер;
 • Кошумча талап кылынып калуучу документтер (контрактар, келишимдер, рекомендациялоо каттары, уруксат берүүчү документтер, лицензиялар тастыктамалар, ж.б.)
 • Карыз алуучунун, карыз алуучунун күйөөсүнүн/аялынын, күрөө берүүчүлөрдүн, күрөө берүүчүлөрдүн күйөөсүнүн/аялынын, кепилдик берүүчүлөрдүн паспортторунун көчүрмөсү;
 • Карыз алуучунун, күрөө берүүчүлөрдүн, кепилдик берүүчүлөрдүн никеси жөнүндө күбөлүктөрүнүн көчүрмөсү;
 • Карыз алуучунун, карыз алуучунун күйөөсүнүн/аялынын, күрөө берүүчүлөрдүн, кепилдик берүүчүлөрдүн жашаган жеринен маалымкат.

Керетүү документтердин толук тизмеги

Банк берген насыялар, ошондой эле Эл аралык насыялык линиялары боюнча башка документтердин түрлөрү да бекитилген, алар тиешелүү анализ жана алдын ала абалды башкаруучу иш аракеттерди кабыл алууга абдан пайдалуу болушу мүмкүн.