Насыя берүү тууралуу суроосун талкуулоо үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси

Насыя же насыя ордунда кетчү каражаттарын (кепилдиктер, аккредитивдер) берүү тууралуу суроосун талкуулоо үчүн керектелүүчү документтердин стандарттык тизмеси (юридикалык тарап катарындагы банктын кардарлары үчүн)

 1. Насыя берүү тууралуу ходатайство каты (арыз);
 2. Компания тууралуу бизнес-справка (Кеңириреек маалымат );
 3. Ишкананын балансы: Салык орган тарабынан катталгандыгын далилдеген белгиси бар финансылык отчёт. Акыркы эки жыл, учурдагы жылдын башталышына жана акыркы отчёттук датага, түшүндүрмө каттары тиркелген, ай сайынкы акыркы жыл ичинде акча-каражаттарынын факттык кыймылы тууралуу отчёттору жана насыялоо учуруна карата прогнозу менен коштолгон тиркемелер;
 4. Башка банкттарда эсепкысаптык эсептер бар болсо, алардын алдындагы ссудалык карыздар тууралуу справка, эгер карыздар болсо, жүргүзүлүп жаткан насыялык келишимдердин көчүрмөлөрү, займдар боюнча келишимдердин бүт болгон кошумчалары менен көчүрмөлөрү (ошондой эле күрөө, жоопкерчилик берүү боюнча келишимдери менен);
 5. Ээлеген аянттарды, жер участкаларын ижарага (суб-ижарага) алуу келишимдеринин көчүрмөлөрү; Кеңселик, кампалык, өндүрүштүк жайларга ээлөө укугун далилдеген күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү. Негизги каражаттардын балансалык баасы, чыгарылган жылы, иштетилгендиги, кыскача техникалык мүнөздөмөсү көрсөтүлгөн расшифровкасы (акыркы отчёттук датага);
 6. Ээлеген аянттарда кароол кайтаруу жүргүзүү тууралуу келишимдердин көчүрмөлөрү (эгер болсо);
 7. Мүлктү камсыздоо тууралуу документтердин көчүрмөлөрү (эгер болсо);
 8. Дебиторду жана кредитордук карыздануунун расшифровкасы: пайда болгон датасы, жабуу датасы, пайда болгон себептери көрсөтүлүш керек (акыркы отчёттук датага);
 9. Атайын арналган фонддордун расшифровкасы, эгер алар бар болсо;
 10. Кардардын эсептериндеги акча каражаттарынын акыркы 12 ай ичиндеги, жалпыланган сумманы айлап бөлүп, тейлеген банктын башкы бухгалтеринин колу жана мөөрү менен бекитилген, кыймылы (эсепкысаптык, валюталык, ссудалык) тууралуу справка;
 11. Бюджетке төлөө боюнча мөөнөтүнөн өткөн карыздануунун жоктугун далилдеген справка (б.а., соцфонд менен салык инспекциясынын справкалары), жана ошондой эле бюджеттен сырткы төлөөлөр боюнча, жана тейлөөчү банктын алдындагы насыя жана пайыздык кызыкчылыктарын төлөө боюнча карыздануунун жоктугун далилдеген справкалар;
 12. Чыгып калуучу кармалуулар, салык төлөөлөрү, насыяны иштетүү жана кайтаруу графиги жана пайыздык кызыкчылыктарын төлөөлөрү толук сүрөттөлгөн насыялоочу долбоордун же бизнес планы же насыялоочу келишимдин эффективдүүлүгүнүн техникалык-экономикалык негиздемеси;
 13. Насыя каражаттарын колдонуусунун багыттарын мүнөздөөчү документтер (контрактар, келишимдер, эсеп-фактуралар, ж.б.) Негизги камсыздоочулар менен келишимдердин көчүрмөлөрү;
 14. Насыя каражаттарын жана пайыз кызыкчылыктарын кайтаруучу булактарын мүнөздөөчү документтер (контрактар, келишимдер, эсеп-фактуралар, ж.б.). Негизги сатып алуучулар менен түзүлгөн келишимдердин көчүрмөлөрү;
 15. Күрөөгө берилүүчү мүлктүн тизмеси, төмөндөгү көрсөткүчтөрү менен: баланстык баасы, иштеп чыгарылган же салынган жылы, жайгашкан жери, кыскача мүнөздөмөсү;
 16. Кардардын күрөө мүлкүнө ээлик укугу бар экендигин далилдеген документтер (мүлккө ээлик болуу документтери, приватташтыруу, автоунаалардын техникалык паспорттору ж.б.);
 17. Мамкаттоодон жана мамлекеттик нотариалдык кеңсесинен күрөө мүлкүнүн кандайдыр бир милдеттүүлүктөрдөн бош экендигин далилдеген справка (күрөө мүлкү катары кыймылсыз мүлк коюлганда);
 18. Негиздөө документтеринин көчүрмөлөрү (Устав, Негиздөө келишими, статистикалык карта, катто тууралуу күбөлүк - нотариалдуу түрдө бекитилген, 2 нускада;
 19. Мамлеккеттик каттоо тууралуу күбөлүк - нотариалдуу бекитилген (2 нускада);
 20. Ишкананын Жогорку органынын насыяны алуу жана күрөөгө мүлкүн өткөзүп берүү, жана насыя боюнча үчүнчү тарап үчүн жоопкерчиликтүү тарап же гарант болоору тууралуу чечими (эгер бул Уставда айтылган болсо - 2 нуска, оригинал);
 21. Кызматтагы адамдардын толук укуктуулугун далилдөөчү документтер (директор жана башкы бухгалтерин дайындоо тууралуу буйруктан алынган выписка);
 22. Лицензиялар, уруксат кагаздары;
 23. Ишкананын ээлеринин, генералдык директорунун жана башкы бухгалтеринин паспортторунун көчүрмөлөрү;
 24. Компаниянын продукциясынын (кызматтарынын) прайс листи;
 25. Күрөө мүлкүн ээлөө укугу бар экендигин далилдөөчү документтер: Кардардан банк кошумча талап кылып калуучу башка документтер (контрактар, келишимдер, рекомендациялоо каттары, ж.б.)
  • Инвентаризациялык иш;
  • Мамкаттоодо катталган сатуу-сатып алуу (алмаштыруу, белек берүү) келишими;
  • Мамкаттодон күрөө мүлкү тууралуу справка;
  • Үй башкаруучулуктан коммуналдык төлөөлөр боюнча карыздардын жоктугу тууралуу справка;
  • Үйлүк китепчеден алынган кеңейтилген көчүрүлмө;
  • Ээлеринин паспортторунун көчүрмөлөрү;
  • Андан сырткары, дайым талап кылынуучу:
   • Мамкаттодон мүлк күрөө берүүчү тараптын менчиги, сатылган эмес, камакка алынган эмес жана менчигинен башка дагы жолдору менен алыстатылган эмес экендиктерин далилдөөчү справка.
   • Эгер мүлк жеке менчикте болсо, мүлктүн башка ээлеринин ал мүлктүн күрөөгө берүүгө макулдугун далилдөөчү (белекке берүү келишиминин негизинде болбосо) документ - жубайынын макулдугу.
   • Эгерде күрөөгө мурда приватташтырылган үй-жайы берилсе, мындай учурда үй бүлөөдөгү бардык жашы жеткен үй-бүлөө мүчөлөрүнүн, убактылуу жокторунун дагы макулдугу талап кылынат.

Банк тараптан кошумча талап кылынып калуучу документтер (контрактар, келишимдер, рекомендациялоо каттары, ж.б.)

Компания тууралуу Ишкерлик-справка

 1. Ишкерликти негиздөө жылы. Ишкерликтин негизи. Компания (холдингдин) структурасы, адамдарынын саны. Сатуу көлөмдөрүнүн статистикасы (натуралдуу жана баалуу көрсөткүчтөрдө) ай сайынкы акыркы жыл ичинде;
 2. Компания (холдингдин) иштөө схемасы. Активтердин баланс кармагычтары, товар жана акча багыттарын бөлүштүрүү (ким кайсыл жерде сатып алат, ким сатат);
 3. Негизги камсыздоочулар жана сатып алуучулар, төлөө шарттары (күттүрүү, алдын ала төлөө), сатуу географиясы;
 4. Продукциянын өз баасынын структурасы. Сатуу баалары. Конкуренттердин баасы;
 5. Сатуу рыногунун баалоосу (продукциянын акыркы колдонуучулары, рынок көлөмү, негизги конкуренттер, талаптын мезгилдүүлүгү, рыноктун келечектери);
 6. Товардын рынокко алып чыгышы (жарнама, көрсөтүүлөр, интернет);
 7. Ишкананын пландары (кеңейүү, сатуу көлөмдөрүн чоңойтуу, ж.б.);
 8. Насыя талап кылынып жаткан чарбалык операциялардын мазмуну. Насыялоо мөөнөтү ичиндеги акча каражаттарынын кыймылын прогнозу менен;
 9. Башкаруучулар жана негиздөөчүлөрдүн автобиографиясы;

Насыя операциялары тууралуу толугураак маалымат боюнча Сиз "БТА Банк" ЖАК-тын Корпоративдик Насыялоо Бөлүмүнө, төмөндөгү телефон менен байланышсаңыз болот: +996 (312) 90-50-53