Валюталык операциялар

"БТА Банк" ЖАК бардык негизги чет элдик валюталар (USD, EUR, RUB, KZT) менен валюталык операцияларды жүргүзөт. Банк бардык негизги эркин конверттелүүчү валюталар жана КМШ мамлекеттеинин валюталары боюнча котировкаларын көргөзөт, курсту аныктоо жана конверсиялык келишимдердин эсептерин жүргүзүү боюнча мөөнөттөрдүн маселелери боюнча ийимдүү мамилесин практикалайт.

Банктын адистери экспорт жана импорт келишимдерине байланыштуу валюталык тобокелдерин хеджирлөө стратегиясын тандоого көмөктөшүшөт.