Депозиты

«БТА Банк» ЖАК жагымдуу шарттары жана пайдалуу пайыздык чендери менен аманаттарды сунуштайт. Жайгаштыруунун сунушталган мөөнөттөрү Сиздердин акча каражаттарыңыздын жүгүртүүсүн максималдуу пайда алып келгендей мыкты пландоого мүмкүндүк берет.


«БТА Банк» ЖАКтын мөөнөттүү депозиттеринин артыкчылыктары:

 • Кошулуп эсептелген сыйакыны капиталдаштыруу мүмкүндүгү;
 • Аманат эсебинен акча каржаттарын бөлүп алуу мүмкүндүгү;
 • Аманат эсебине кошумча төгүмдөрдү киргизүү мүмкүндүгү;
 • Аманатчынын демилгеси боюнча келишим мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда жеңилдетилген шарттар.

 

«БТА Банк» ЖАК мөөнөттүү депозиттердин төмөнкү түрлөрүн сунуштайт:

 • «Классикалык»/«Классический»;
 • «Ыңгайлуу»/«Удобный»;
 • «Капитал-Бизнес».

«БТА Банк» ЖАК акча каражаттардын толук сакталышына кепилдик берүүчү аманттарды коргоо системасына кошулган.

1.«Классикалык» / «Классический» аманаты

Аманаттын шарттары

 1. Валюталардын түрлөрү: KGS, USD, EUR, RUB, CNT, KZT;
 2. Кошумча төгүмдөр: каралган эмес;
 3. Аманаттын мөөнөтү: 3 айдан 24 айга чейин;
 4. Пайыздарды капиталдаштыруу: каралган эмес;
 5. Аманаттын аракеттенүү мөөнөтүн узартуу: каралган эмес;
 6. Бөлүп алуу мүмкүндүгү: каралган эмес;
 7. Аманатты пайдалануу үчүн сыйакы ай сайын аманат ачылган датага шайкеш келген күнү кошулуп эсептелет. Акыркы айдан мурда кошулуп эсептелген пайыздар боюнча – кайсы күнү болбосун чектөөсүз;
 8. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурда талап кылган учурда аманаттын пайыздары Банк тарабынан талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча төлөнүүчү пайыздардын өлчөмүнө шайкеш өлчөмдө төлөнөт. Мурда төлөнгөн пайыздар Аманаттын суммасынан алынат.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык чендер

Валюталардын түрлөрү

Аманаттын минималдык суммасы

1 ай

3 ай

6 ай

9 ай

12 ай

18 ай

24 ай

KGS

5 000

-

3%

(3%*)

6%

(6%*)

7%

(7%*)

9%

(9%*)

10% (10%*)

11% (11%*)

USD

100

-

0,5% (0,5%*)

1,5% (1,5%*)

2,5% (2,5%*)

3%

(3%*)

3,5% (3,5%*)

4%

(4%*)

EUR

100

-

0,5% (0,5%*)

0,5% (0,5%*)

1%

(1%*)

1,5% (1,5%*)

2%

(2%*)

2,5% (2,5%*)

RUB

5 000

-

4%

(4%*)

5%

(5%*)

6%

(6%*)

7%

(7%*)

8%

(8%*)

9%

(9%*)

CNY

1 000

-

1%

(1%*)

1,5% (1,5%*)

2%

(2%*)

2,5% (2,5%*)

3%

(3%*)

3,5% (3,5%*)

KZT

50000

-

3%

(3%*)

4%

(4%*)

5%

(5%*)

6%

(6%*)

7%

(7%*)

8%

(8%*)

 

2.«Ыңгайлуу»/«Удобный» аманаты

Аманаттын шарттары

 1. Валюталардын түрлөрү: KGS, USD, EUR, RUB, CNT, KZT;
 2. Кошумча төгүмдөр: 10 000 KGS/RUB, 200 USD/EUR, 2 000 CNY, 100 000 KZT. Ошону менен бирге аманат аракеттенген мөөнөт ичиндеги максималдык сумма төгүмдүн баштапкы суммасынын 10 эселенген өлчөмүнөн ашпоосу керек. Лимиттен ашкан нак эмес түрдөгү кошумча төгүмдөр келип түшкөн учурда лимиттен ашкан акча каражаттары эсептешүү эсебине киргизилет, ошону менен бирге лимиттен ашкан суммага пайыздарды кошуп эсептөө жүргүзүлбөйт.
 3. Кошумча төгүмдүн мөөнөтү боюнча чектөөлөр: акыркы кошумча төгүм Банк тарабынан төмөнкүлөрдөн кеч эмес убакта кабыл алынат:
  - 3 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 30 күн,
  - 6,9,12 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 60 күн,
  - 18 айлык аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 90 күн,
  - 24 айлык аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 120 күн.
 4. Аманаттын мөөнөтү: 1 айдан 24 айга чейин;
 5. Пайыздарды капиталдаштыруу: каралган эмес;
 6. Бөлүп алуу: бар, азайтылбаган калдык сакталган жана аманттан бөлүп алуу үчүн төмөнкүдөй өлчөмдөгү комиссия төлөнгөн шартта: Улуттук валютада – алынган сумманын 1%, калган бардык валюталар үчүн алынган сумманын– 0,5%. Ошону менен бирге сыйакыны сактоо менен акыркы бөлүп алуу Банк тарабынан төмөнкүчө кабыл алынат:
  - 3 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча – 30 күндөн кеч эмес,
  - 6 айдан 18 айга чейинки мөөнөттөгү аманаттар боюнча – 60 күндөн кеч эмес,
  - 24 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча – 120 күндөн кеч эмес.
 7. Аманаттын мөөнөтүн узартуу: каралган эмес;
 8. Аманатты пайдалануу үчүн сыйакы ай сайын аманат ачылган датага шайкеш келген күнү кошулуп эсептелет. Акыркы айдан мурда кошулуп эсептелген пайыздар боюнча – кайсы күнү болбосун чектөөсүз;
 9. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурда талап кылган учурда аманаттын пайыздары Банк тарабынан талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча төлөнүүчү пайыздардын өлчөмүнө шайкеш өлчөмдө төлөнөт. Мурда төлөнгөн пайыздар Аманаттын суммасынан алынат.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык чендер

Валюталардын түрлөрү

Аманаттын минималдык суммасы

1 ай

3 ай

6 ай

9 ай

12 ай

18 ай

24 ай

KGS

1 000 000

-

1%

(1%*)

4%

(4%*)

5%

(5%*)

7%

(7%*)

8%

(8%*)

9%

(9%*)

USD

20 000

-

-

1%

(1%*)

2%

(2%*)

2,5% (2,5%*)

3%

(3%*)

3,5% (3,5%*)

EUR

20 000

-

-

0,5% (0,5%*)

1,5% (1,5%*)

2%

(2%*)

2,5% (2,5%*)

3%

(3%*)

RUB

1 000 000

-

3,5% (3,5%*)

4,5% (4,5%*)

5,5% (5,5%*)

6,5% (6,5%*)

7,5% (7,5%*)

8,5% (8,5%*)

CNY

2 000

-

0,5% (0,5%*)

1%

(1%*)

1,5% (1,5%*)

2%

(2%*)

2,5% (2,5%*)

3%

(3%*)

KZT

100000

-

2,5% (2,5%*)

3,5% (3,5%*)

4,5% (4,5%*)

5,5% (5,5%*)

6,5% (6,5%*)

7,5% (7,5%*)

 

3.«Капитал-Бизнес» аманаты

Аманаттын шарттары

 1. Валюталардын түрлөрү: KGS, USD, EUR, RUB, CNY, KZT;
 2. Кошумча төгүмдүн минималдык суммасы: 1 000 KGS/RUB, 20 USD/EUR, 200 CNY, 10 000 KZT. Ошону менен бирге аманат аракеттенген мөөнөт ичиндеги максималдык сумма төгүмдүн баштапкы суммасынын 10 эселенген өлчөмүнөн ашпоосу керек. Лимиттен ашкан нак эмес түрдөгү кошумча төгүмдөр келип түшкөн учурда лимиттен ашкан акча каражаттары талап боюнча төлөнүүчү эсепке киргизилет, ошону менен бирге лимиттен ашкан суммага пайыздарды кошуп эсептөө жүргүзүлбөйт;
 3. Кошумча төгүмдүн мөөнөтү боюнча чектөөлөр: акыркы кошумча төгүм Банк тарабынан төмөнкүлөрдөн кеч эмес убакта кабыл алынат:
  - 3 айлык мөөнөттөгү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 30 күн,
  - 6 айдан 24 айга чейинки мөөнөттүү аманаттар боюнча мөөнөт аяктаганга чейин 60 күн.
 4. Аманаттын мөөнөтү: 3 айдан 24 айга чейин;
 5. Пайыздарды капиталдаштыруу: каралган эмес;
 6. Аманатты пайдалануу үчүн сыйакы аманаттын мөөнөтүнүн акырында;
 7. Бөлүп алуу: каралган эмес;
 8. Аманаттын аракеттенүү мөөнөтүн узартуу: каралган эмес;
 9. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурда талап кылган учурда аманаттын пайыздары Банк тарабынан талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча төлөнүүчү пайыздардын өлчөмүнө шайкеш өлчөмдө төлөнөт. Мурда төлөнгөн пайыздар Аманаттын суммасынан алынат.

 

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык чендер

Валюталардын түрлөрү

Аманаттын минималдык суммасы

1 ай

3 ай

6 ай

9 ай

12 ай

18 ай

24 ай

KGS

5 000

-

2,5% (2,5%*)

5,5% (5,5%*)

6,5% (6,6%*)

8,5% (8,7%*)

9,5% (9,8%*)

10,5% (10,9%*)

USD

100

-

-

1%

(1%*)

2% (2,1%*)

2,5% (2,7%*)

3% (3,3%*)

3,5% (3,9%*)

EUR

100

-

-

0,5% (0,5%*)

1,5% (1,6%*)

2% (2,2%*)

2,5% (2,8%*)

3% (3,4%*)

RUB

5 000

-

3,5% (3,5%*)

4,5% (4,5%*)

5,5% (5,6%*)

6,5% (6,7%*)

7,5% (7,8%*)

8,5% (8,9%*)

CNY

1 000

-

0,5% (0,5%*)

1% (1%*)

1,5% (1,6%*)

2% (2,2%*)

2,5% (2,8%*)

3% (3,4%*)

KZT

50000

-

2,5% (2,5%*)

3,5% (3,5%*)

4,5% (4,6%*)

5,5% (5,7%*)

6,5% (6,8%*)

7,5% (7,9%*)

 

* Эгерде сумма 1000000 сомдон (башка валютадагы ошонун эквивалентинен) жогору болсо, анда ар бир аманат боюнча пайыздык чен АжМБК тарабынан жекече каралышы мүмкүн.