Лоро эсептер

Кызматтардын тизмеги Тарифтер
сом ЭКВ
1. Банк-корреспонденттердин корреспонденттик эсебин ачуу акысыз акысыз
2. Эсеп жабуу акысыз акысыз
3. Корреспонденттик эсепти тейлөө акысыз акысыз
4. Эсептер боюнча көчүрмө берүү:
операциялар өткөрүлгөн сайын акысыз акысыз
каалаган убакыт аралыгында эсептин архиви 1500 сом 50 АКШ доллары
почта көчүрмөлөрүн эсеп боюнча жана тиркеме жөнөтүү
(почта көчүрмөлөрүн жана тиркемелерди жөнөтүүнүн ылдамдыгы келишкендик боюнча)
2000 сом 50 АКШ доллары
эсеп оперяциясы боюнча кардардын талаптарына жооп (кардардын аудиторлук фирмаларына) 1000 сом 50 АКШ доллары
5. Которуу операциялары:
банк ичиндеги которуулар акысыз акысыз
Банк-корреспонденттер үчүн которуулар
башка банктардын кардарлардын пайдасына *
- АКШ долларында 20 АКШ доллары
- евродо 0,1%, мин. 20 ЕВРО
- рос. рублинде 50 руб.
- башка валютада 30 АКШ доллары
- клиринг менен 50 сом
- ГРОСС менен 60 сом
башка банктардын пайдасына * 50 сом
- АКШ долларында 7 АКШ доллары
- евродо 10 ЕВРО
5.2 Операция аткаруу боюнча тергөө өткөрүү * 2000 сом 50 АКШ доллары
5.3 Бир кундун ичинде төлөмдү жоюу 100 сом 10 АКШ доллары
5.4 Шартты өзгөртүү же банк иш жүзүнө ашыргандан кийин, төлөм инструкциянын которууга кайта чакырып алууШартты өзгөртүү же банк иш жүзүнө ашыргандан кийин, төлөм инструкциянын которууга кайта чакырып алуу 2000 сом 50 АКШ доллары
5.5 Овердрафт өзүнчө келишкендик боюнча
6. Банк-корреспонденттердин ЛОРО эсептеринде калдыка акы 0% 0%
7. Банк-корреспонденттерди кассалык тейлөө
7.1 Акча каражаттарын берүү 0,5% 1%
7.2 Түшкөн акчаны кайта саноо 0,3% 0,2%
7.3 Инкассация
(ыгы жок чыгашалар бөтөнчө төлөнөт)
0,2% 0,2%
8. Конверсиялык операциялар келишкендик боюнча
9. Мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар юридикалык жактардын тарифи боюнча
10. Документардык операциялар насыя операцияларынын тарифи боюнча

* - ар бир төлөм үчүн

Тарифтердин комиссиялык сыйлоо акысы кийинки эрежелери менен колдонулат:

  1. Тарифтердин бул тизмеги банктын алдын ала билдирүүсүү менен өзгөрүшү, толукталышы же жокко чыгарылышы мүмкүн.
  2. Тарифтердин бул тизмеги боюнча чендер Эл аралык Банк практикасында белгиленген чектерде жүзөгө ашырылуучу операциялар боюнча гана колдонулат. Стандарттык эмес операциялар боюнча банк атайын комиссияларды алуу укугун өзүндө калтырат.
  3. Бул тизмеде көрсөтүлбөгөн комиссиялар жана чендер сүйлөшүп келишкендик боюнча алынат.
  4. Корреспонденттик мамиле түзүү Келешиминин кошумча келишкендиктин негизинде айрым банк-коррепондеттерге тарифтер келишкендик боюнча орнотулат.