Күрөө менен иш жүргүзүү

Баалоо Банктын жана анын жергиликтуу болумдорунундарынын баалочу адистери тарабынан жүргүзүлөт, жана алардын объект жайгашкан жерге барып, объектини визуалдык көрүп келүүсү бул сөзсүз шарт.

Кыймылсыз мүлктүн, жана күрөөнүн башка түрлөрүнүн баасын аныктоодо, күрөө мүлкү менен иш жүргүзүү бөлүмү ишинде негизги үч мамиле кылууну колдонот:

  • чыгашалуулук (мүлктүк);
  • кирешелүүлүк;
  • салыштырмалуулук (рыноктук).

Күрөөгө алынуучу мүлктү баалодо, анын ликвиддүүлүгү, талабы жана рыноктук баасы, кайтаруу баасы, насыяны кайтарууда мезгилине божомол эскирүүсү (карыз алуусу, аккредитивдер, кепилдиктер, ж. б.) ж. б. критерийлер эске алынат.

Күрөөлүк камсыздоо күрөө берүүчүнүн менчигине ээ болушу керек, түүшүктөрдөн, камактан, үчүнчү тараптардын талаптарынан, бюджетке төлөнүүчү карыздануулардын бош болушу керек.

Күрөөлүк камсыздоо жогору ликвиддүүлүккө ээ болушу керек, ал болсо баалардын жеткиликтүү стабилдүүлүгү жана турукташып бүткөн рыноктук конъюнктура менен камсыздалышы керек.

 

Баардык суроолор боюнча «БТА Банк» ЖАК-тын Күрөө мүлкү менен иш жүргүзүү бөлүмүнө, төмөндөгү телефон менен байланышып ала аласыз: +996 (312) 90–50–54.