Тарифтер

Кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү Баасы Аракеттеги тарифтер Эскертүү
Минимум Максимум
I. Эсептерди ачуу жана жүргүзүү
1.1 Эсеп ачуу 200 сом     Банктын карыз алуучулары үчүн кредит алуу учурунда жана Мөөнөттүү депозит ачуу учурунда Эсеп ачуу акысыз
1.2 Эсеп жүргүзүү акысыз      
1.3 Эсепти жабуу 200 сом     же башка валютадагы эквиваленти
1.4 Эсепти калыбына келтирүү 150 сом     бардык валюталардагы 1 эсеп үчүн
1.5 Көчүрмөлөрдү берүү:        
1.5.1   бесплатно      
1.5.2 - электрондук почта аркылуу 10 сом     ар бир көчүрмө үчүн
1.5.3 - интернет-выписка бесплатно    
1.5.4 - эсеп боюнча жыйынды көчүрмө 300 сом      
1.8 Мезгил үчүн эсеп боюнча документтердин дубликатын берүү 50 сом     ар бир документ үчүн
1.9 факс боюнча көчүрмөлөрдү жана төлөп тапшырмларын жөнөтүү 20 сом (жергиликтүү) - 200 сом (эл аралык)     у ар бир барак үчүн
1.10 Кардарларга маалымкаттарды берүү (эсептин ачылгандыгы /жабылгандыгы жөнүндө, эсебинин бар экендиги жөнүндө жана/же эсептеги калдыктар жөнүндө):        
1.11 Эсеп 3 айдан ашык пайдаланылган болсо, маалымкаттарды берүү 250 сом     ар бир документ үчүн
1.12 Эсеп үч айдан аз пайдаланылган болсо, маалымкаттарды берүү 1000 сом     ар бир документ үчүн
1.14 Кардардын арызы боюнча архивден сураштырып билүү: 250 сом     ар бир документ үчүн
II. "БТА Интернет-Банкинг" аралыктан банктык тейлөө
2.1 Бир eToken ачкычтары менен сатуу 2100 сом      
2.1.1 - эсепти ай сайын тейлөө (толук жеткиликтүүлүк) 350 сом      
2.2 Эки eToken ачкычтары менен сатуу 3400 сом      
2.2.1 - системаны ай сайын тейлөө (толук жеткиликтүүлүк) 350 сом      
2.3 бир eToken ачкычы менен сатууда кароо режиминде кошуу 2100 сом      
III. Эсептик-кассалык тейлөө
3.1. Төлөм тапшырмасы саат 09:00дөн 16:30га чейин берилгенде ички банктык жана филиалдар аралык которуулар акысыз      
3.2 Төлөм тапшырмасы 09:00дөн 11:00гө чейин берилген учурда кардардын тапшырмасы боюнча клиринг аркылуу башка банктарга которуулар        
3.2.1 1 000 сомго чейин (кошо алганда) 10 сом      
3.2.2 1000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (кошо алганда) 30 сом      
3.2.3 100 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин (кошо алганда) 60 сом      
3.3 "БТА Интернет-Банкинг" кызмат көрсөтүүсү аркылуу Клиринг системасы боюнча (толук жеткиликтүүлүк):        
3.3.1 1 000 сомго чейин (кошо алганда) 5 сом      
3.3.2 1000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (кошо алганда) 25 сом      
3.3.3 100 000,01 сомдон баштап 1 000 000 сомго чейин 55 сом      
3.4 Бюджетке, Соц. Фондго эсеп ачуусуз төлөмдөр            
3.4.1 1 000 сомго чейин (кошо алганда) 10 сом      
3.4.2 1000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (кошо алганда) 35 сом      
3.4.3 100 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин 60 сом      
3.5 Төлөм тапшырмасы 09:00дөн 15:30га чейин берилген учурда кардардын тапшырмасы боюнча гросс акрылуу башка банктарга которуу 100 сом      
3.5.1 Төлөм тапшырмасы 09:00дөн 15:30га чейин берилген учурда кардардын тапшырмасы боюнча гросс акрылуу башка банктарга которуу (Интернет-Банкинг кызмат көрсөтүүсү аркылуу) 90 сом      
3.6 Башка банктарда жүргүзүлгөн эсептерге (SWIFT эл аралык которуулар) Банктын регламенти тарабынан белгиленген чектерде (15:00гө чейин)        
3.6.1 Банк корреспонденттин комиссиясын эсепке алуусуз жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR)        
3.6.1.1 ЭКВ (доллар,евро) менен 0,2% 1400 сом 20000 сом  
3.6.1.2 ЭКВ (фунт) менен 0,2% 2000 сом 20000 сом  
3.6.1.3 ЧКВ (росс.рубли,казак.тенге) менен 0,1% 500 сом 3000 сом  
3.6.1.4 ЭКВ (йен) менен 0,2% 2500 сом 20000 сом  
3.6.1.5 ЭКВ (юань) менен 0,2% 1500 сом 20000 сом  
3.7 SWIFT эл аралык которуулар - Банк тарабынан белгиленген регламенттен кийинки төлөмдөр (15:00дөн кийин)        
3.7.1 ЭКВ (доллар,евро) менен 0,2% 1500 сом 20000 сом  
3.7.2 ЭКВ (фунт) менен 0,2% 3000 сом 20000 сом  
3.7.3 ЧКВ (росс.рубли,казах.тенге) менен 0,1% 700 сом 5000 сом  
3.8 Жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR) - Банк тарабынан белгиленген регламенттин чегинде кепилденген (банк корреспонденттин комиссияларын эске алуу менен) (15:00гө чейин)        
  ЭКВ (доллар) менен 0,2% 2000 сом 20000 сом  
3.8.1 SWIFT эл аралык которуулар - Банк тарабынан белгиленген регламенттен кийин (15:00дөн кийин) - кепилденген (банк корреспонденттин комиссияларын эске алуу менен)        
  ЭКВ (доллар) менен 0,2% 2500 сом 20000 сом  
3.9 "BEN" шарты менен АКШ долларындагы которуулар 15.00гө чейин        
  АКШ доллары менен 1200 сом      
  евро менен 1800 сом      
3.9.1 "BEN" шарты менен АКШ долларындагы которуулар 15.00дөн кийин        
  АКШ доллары менен 1800 сом      
  евро менен 2200 сом      
3.10 Төлөм тапшырмасынын шарттарынын өзгөрүшү же анын жокко чыгарылышы, АКШ доллары (USD), евро (EUR), фунт (GBP) менен төлөм тапшырмасын кайтарууга сурам 5000 сом      
3.10.1 Төлөм тапшырмасынын шарттарынын өзгөрүшү же анын жокко чыгарылышы, россия рубли (RUB), в казак тенгеси (KZT) менен төлөм тапшырмасын кайтарууга сурам 4000 сом      
3.11 каттоо жүргүзүү        
3.11.1 Кардарлардын тапшырмалары боюнча чет элдик банктарга сурамдар (иликтөө, кардардын USD, EUR, GBP менен тапшырмалары аткарылгандыгы жөнүндө тастыктоолор) 5000 сом      
3.11.2 Кардарлардын тапшырмалары боюнча чет элдик банктарга сурамдар (иликтөө, кардардын RUB, KZT менен тапшырмалары аткарылгандыгы жөнүндө тастыктоолор) 4000 сом      
3.12 акча каражаттарынын которулушунун SWIFT-тастыктоосу (2.10.1. пунктчадан тышкары) 50 сом      
  Эскертүү: 3.4.-3.8. пункттары боюнча аралыктан банктык тейлөө кызматы аркылуу жөнөтүлгөн төлөм тапшырмалары ошол күнү саат 09.00 дөн баштап 16.30га чейин аткарылат        
3.13 Валюталардын башка түрлөрүндөгү которуулар:
JPY, CHF - 09.00дөн баштап - 14.00гө чейин берилсе, ошол күнү аткарылат
JPY, CHF башка валюталар - 09.00дөн - 15.00гө чейин берилсе, ошол күнү аткарылат
0,2% 2 000 сом 20 000 сом 3.14 п. өзүнчө төлөнөт
  Эскертүү: JPY, CHF валюталарынан башка аралыктан банктык тейлөө кызматы аркылуу жөнөтүлгөн төлөм тапшырмалары ошол күнү саат 09.00 дөн 16.30 чейин аткарылат        
3.14 Нак төгүм болгон шартта чет өлкө валютасын нак акчага айландыруу Банк тарабынан рыноктун коньюктурасына жараша белгиленет      
3.16 Кардардын арызы боюнча которууну кайтаруу, өзгөртүүлөрдү киргизүү, аткарылган төлөмдү жокко чыгаруу 4000+үчүнчү банктардын комиссиясы (факт боюнча)      
3.17 Кардардын арызы боюнча чет өлкө банктары менен кат алышуу жүргүзүү 2500 сом      
3.18 SWIFT боюнча документтик тастыкталбаган суммаларды кайтаруу үчүн комиссия EUR, USD, CNY жана башка валюталар - 20 $
KZT, RUB - 200 сом
     
3.19 SWIFT сунуштоо - акча каражаттарынын которулушун тастыктоо - 3 айга чейинки мезгил үчүн - 100 сом
- 3 айдан бир жылга чейин - 150 сом
- бир жылан ашык - 300 сом
     
3.20 Келип түшкөн төлөм боюнча кошумча маалыматты сурам кылуу (карадардын арызы боюнча) KGS - 50 сом
EUR, USD, CNY жана башка валюталар - 2500 сом
KZT, RUB - 1000 сом
    за одну сумму
3.21 Кардардын өтүнүчү боюнча төлөм тапшырмасын тариздөө 50 сом     за каждое п/п
3.22 Нак жана нак эмес чет өлкө валютасы менен конверсиялык операциялар Банктын курсу боюнча      
3.23 Кардарлардын эсебине нак эмес валюталарды чегерүү        
3.23.1 Кардарлардын улуттук валютадагы акча каражаттарын чегерүү акысыз      
3.23.2 Кардарлардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын чегерүү:        
3.23.3 **** Банктын корреспонденттик эсептеринин бекитилген тизмегине ылайык корреспонденттик эсептер аркылуу чегерүү акысыз      
3.23.4 Банктын корреспонденттик эсептеринин бекитилген тизмегинде көрсөтүлбөгөн башка корреспонденттик эсептер аркылуу чегерүү 40 USD же башка валютадагы эквиваленти     чегерүү 2 жумуш күндүн ичинде ишке ашырылат
IV. Кассалык тейлөө:
4.1 - өз эсебине чегерүү үчүн нак акча каражаттарын кабыл алуу акысыз      
4.1.1 - 3-жактын пайдасына акча каражаттарын эсепке чегерүү (Башкы Банк, Филиалдар) 20 сом      
4.1.2 -3-жактын пайдасына акча каражаттарын эсепке чегерүү (Сактык кассалар) 0,1% 20 сом    
4.2 улуттук валютадагы майда купюраларды жана монеталарды иргөө үчүн (50 же андан төмөн номиналдагы) 0,3%     Майды купюралар эсепке чегерилүүчү каражаттардын жалпы көлөмүнүн 15 пайыздан ашыгын түзгөн шартта, комиссия майда купюралардын жана монеталардын көлөмүнөн гана алынат
4.3 - чет өлкө валютасындагы майда купюраларды иргөө үчүн
Төмөнкүлөр майда купюралар болуп эсептелет:
USD – 1, 5, 10, 20
EUR – 5, 10, 20
RUB – 10, 50, 100
KZT – 100, 200
1,0%     Эсепке киргизилүүчү каражаттардын жалпы көлөмүнүн 10 пайыздан ашкан майда купюралардын суммасына
4.4 Чет элдик акча белгилеринин аныктыгын текшерүү (купюра үчүн) 5 сом   10000 сом  
4.5 Эски купюраларды алмаштыруу KGS бесплатно др. валюты 1%     Эскилик критерийлерине ылайык
Банк чет өлкө валютасын кабыл алуудан баш тартуу укугун өзүнө калтырат
4.6 Кардардын эсебинен нак улуттук валютадагы акча каражатын берүү*        
  - бир Филиалдын чегинде мурда өткрүлгөн нак суммалардын өлчөмүндө*** акысыз      
  - филиалдар аралык которуу шарттарында (бир филиалдан башка филиалга)        
  ЖИ (Жеке ишканалар) үчүн 0,1% 30 сом    
  ЖЧК ж.б.у.с. үчүн 0,3% 150 сом    
  - нак эмес жол менен келип түшкөн нак акча каржаттарын алууда 0,3% 50 сом    
4.7 Кардарлардын эсебинен нак чет өлкө валютасын берүү*        
4.7.1 мурда өткөрүлүп берилген нак суммалардын чегинде акысыз      
4.7.2 нак эмес жол менен келип түшкөндөр        
  АКШ доллары (USD) менен 0,5% 300 сом    
  евро (EUR) менен 0,5% 300 сом    
  Россия рубли (RUB) менен 0,5% 150 сом    
  казак тенгеси (KZT) менен 0,5% 150 сом    
  - Банктын карыз алуучусунун эсептешүү эсебинен бекитилген кредиттин алкагында чегерилген сумманын өлчөмүндөгү акча каражаттарын алуу акысыз      
V. Баалуу кагаздар менен операциялар
5.1 Юридикалык жактар үчүн МБК сатып алуу:        
5.2 - 200 000 сомго чейинки өлчөмдө 200 сом      
5.3 - 200 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин 400 сом      
5.4 - 2 000 000 сомдон 3 000 000 сомго чейин 600 сом      
5.5 - 3 000 000 сомдон жогору 1000 сом      
VI. Бланктарды берүү
6.1 Чек китептери 150 сом     (25 барак)
6.2 Кол тамгалар үлгүлөрүнүн карточкасы акысыз     бир карточка үчүн
VII. Эскроу эсеп
7.1 Эсеп ачуу акысыз      
7.2 Бүтүмдү ишке ашыруу үчүн комиссия бүтүмдүн суммасынан 0,2%
мин. 1500 сом - макс. 10 000 сом
    Комиссия эскроу эсеп ачылып жаткан учурда толук бойдон төлөнөт. Эскроу эсеп ачылгандан кийин киргизилген комиссия кайтарылып берилбейт.
7.3 Келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү 2500 сом     1 өзгөртүү үчүн
7.4 Бүтүм боюнча акча каржаттарын накталоо акысыз      
7.5 Акча каражаттарын эскроу эсепке/эскроу эсептен которуу Банктын колдонуудагы тарифтерине ылайык      
7.6 Эсепти жабуу акысыз      
7.7 Кардардын арызына ылайык келишимди жекече шарттарда түзүү макулдашуу боюнча     арызды карап чыгуу жана жоопту 3 жумуш күндүн ичинде берүү
VIII. КРУБ тарабынан эмитеттелген, чен куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операциялар
8.1 Чен куйманын наркы       Аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу баасы жана кайра сатып алуу баасы Банк тарабынан өз алдынча ар күн сайын КР улуттук валютасында белгиленет
8.2 Чен куйманы сактоо 5 сом - массасы 1 унцийден аз куймалар
10 сом - массасы 1 унций жана андан жогору куймалар
(1 унция = 31,1035 гр)
    суткасына
8.3 Чен куйманы экспертизалоо Кардар Банкка кайрылган күнү куйманы кайра сатып алуу наркынан 9%     Өлчөнгөн куймаларды кайра сатып алуу алардын сертификаты бар болгон учурда гана ишке ашырылат. Эгерде өлчөнгөн куйманын сертификаты жок болсо, же сертификат бузулган же жабыркаган болсо, анын мазмунун окуу мүмкүн эмес болсо, өлчөнгөн куйма Улуттук банктын эксперттерине тыкыр экспертизадан өтүү үчүн жөнөтүлөт. Улуттук банкта тыкыр экспертиза жүргүзүү мөөнөтүү 12 (он эки) жумуш күнүн түзөт.
Срок проведения экспертизы, включая детальную экспертизу в НБКР, составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.
IX.Башкалар
9.1 КРУБдун эсепке алуу ченин сунуштоо 10 сом     бир жолку алуу үчүн
9.2 Кардардын өтүнүчү боюнча эл аралык телефондук сүйлөшүүлөр 150 сом/ бир мүнөт     min 3 мүнөт
9.3 Акча каражаттарын инкассациялоо 1000 сом     бир жолку кызмат көрсөтүү
9.4 Кардардын өтүнүчү боюнча факс жөнөтүү 20 сом (жергиликтүү) - 200 сом (эл аралык)     ар бир бет үчүн
9.5 Ксерококөчүрмө 2 сом     бир барак үчүн
Өзгөчө учурларда тариф филиалдын директорунун чечими боюнча 50%га чейин өзгөртүлүшү мүмкүн (Тарифтик комитет менен макулдашуу боюнча 50%дан ашык)
Эскертүү:
1. Тарифтер КНСти жана Сатуудан алынуучу салыкты эске алуу менен берилген
2. Тарифтердин бул тизмеси рыноктун коньюктурасына жараша өзгөртүлүшү, толукталышы же жокко чыгарылышы мүмкүн
3. Тарифтердин бул тизмеси боюнча чендер банктык тажрыйбада калыптанган алкакта ишке ашырылуучу операциялар боюнча гана колдонулат, стандарттык эмес операциялар боюнча атайын комиссияларды алуу укугун банк өзүнө калтырат.
4. Кардар тарабынан тапшырм жокко чыгарылган учурда, алынган комиссия кайтарылып берилбейт
5. Ушул тизмеде көрсөтүлбөгөн кызмат көрсөтүүлөр боюнча комиссиялар жана чендер макулдашуу боюнча алынат
6. Чет өлкө валютасындагы операциялар боюнча комиссияларды төлөө улуттук валютада, төлөө күнүнө карата КРУБдун курсу боюнча жүргүзүлөт.
7. "БТА Интернет-Банкинг" кызмат көрсөтүүсү аркылуу котруулар үчүн тарифтер "БТА Интернет-Банкинг" кызмат көрсөтүүсүнө “Толук жеткиликтүүлүк” режиминде кошулушкан кардарларга тиешелүү, “Көрүү” режимине карата бул тарифтер жайылтылбайт.
*** Бир калктуу пунктта (шаар, кыштак, шаар тибиндеги кыштак) Банктын бир нече филиалы бар
***** Банктык жеке сейфтерди ижарага алуу боюнча тарифтер (өзүнчө таблица)
Өзгөртүүлөр жана толуктоолор Банк тарабынан бир тараптуу киргизилиши мүмкүн. Тарифтердин өзгөрүүсү жөнүндө маалымат тарифтер күчүнө киргенге чейин 10 күн мурда Банктын Интернеттеги www.bakai.kg сайтына, кеңселердин маалымат дубалдарына жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарына жайгаштырылат.
Эскертүү:Кардар эсептик-кассалык тейлөөнүн шарттарын өзгөртүү боюнча негиздүү кайрылган учурда Банк тарабынан шарттар жекече аныкталышы мүмкүн

 

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн түрү Өлчөмү Аракеттеги тарифтер Эскертүү
Чакан Орто Чоң Минимум Максимум
Баасы      
I. Сейфтик операциялар
3 Башкы кеңсе (Бишкек ш., Москва көч. 118):           ижаранын минималдык мөөнөтү - 1 күн
  Баалуулуктарды жеке сейфтерде сактоо (мөөнөт): 3x23x33 см 16x23x33 см 28x23x33 см      
  1 күн 10 сом 20 сом 25 сом      
  1 ай 270 сом 450 сом 600 сом      
  3 ай 800 сом 1100 сом 1500 сом      
  12 ай 2200 сом 3600 сом 5100 сом      
4 БШ2 филиалы (Бишкек ш., К.Акиев көч. 57)           ижаранын минималдык мөөнөтү - 1 күн
  Баалуулуктарды жеке сейфтерде сактоо (мөөнөт):   16x23x33 см        
  1 күн   20 сом        
  1 ай   450 сом        
  3 ай   1100 сом        
  12 ай   3600 сом        
               
5 Ачкычты жоготкондугу же сейфтик уячаны бузгандыгы үчүн айып пул 4000 сом     1 уяча үчүн
6 Сейфтик уячаны ижарага алууда гарантиялык төгүм 4000 сом     1 уяча үчүн; ячейка жабылганда депозит кайтарылат;
7 Коммерциялык банктар үчүн сейфтик уячаларды ижарага берүү            
  1 ай       30 сом 3000 сом  
  1 ай       800 сом    
               
               
* Эскертүү: Тарифтер КНСти жана Сатуудан алынуучу салыкты эске алуу менен берилген
Өзгөртүүлөр жана толуктоолор Банк тарабынан бир тараптуу киргизилиши мүмкүн. Тарифтердин өзгөрүүсү жөнүндө маалымат тарифтер күчүнө киргенге чейин 10 күн мурда Банктын Интернеттеги www.bakai.kg сайтына, кеңселердин маалымат дубалдарына жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарына жайгаштырылат.
Эскертүү:Кардар эсептик-кассалык тейлөөнүн шарттарын өзгөртүү боюнча негиздүү кайрылган учурда Банк тарабынан шарттар жекече аныкталышы мүмкүн