Акциялар

24 дек "Бонус плюс" программасы менен пайдалуу сатып алуулар улантылып жатат.

БТА Банк ЖАКтан «Бонус плюс» лоялдуулук программасы - бул БТА Банктын ЭЛКАРТ жана VISA төлөм карттары аркылуу 5%га чейинки кэшбек (Cashback) менен товарларды сатып алуу жана кызматтарды төлөө боюнча  ыңгайлуу шарттар. Бонус түрүндөгү кайтарылган акча каражаттарынан тышкары Сиз Банктын өнөктөштөрүнөн 30%га чейин кошумча