Бакай Банк
Мир согласован
Револьверная карта ЭЛКАРТ и VISA
Рассрочка
Кредиты для малого и среднего бизнеса от банка БТА

Бүгүнкү күндө, БТА Банк алдынкы жекече банк катары, жеке тараптарга болушунча көп кызаматтардын түрүн тартуулайт. Буларга керектөөчү насыялар (анын ичинде «бөлүктөп төлөө» программасы да бар), эсеп менен жана эсепсиз улуттук жана четөлкө валюталарында акча которуу, депозиттик эсептерде каржаттарды жайгаштыруу, Europay International жана Visa International сыяктуу эларалык төлөө куралдарынын жыйындысы жана башкалар кирет.