Эсеп ачуу

«БТА Банк» ЖАК өзүнүн кардарларына төмөнкү эсептерин ачууга сунуш кылат:

  • талаптоого чейинки;
  • мөөнөттүк.

Эсепти ачуу үчүн паспорт керек. Эсеп ачуу - 100 сом.

Талаптоого чейинки пайыздык кызыкчылыгы жок депозиттик эсеп кардарлардын акча каражаттарын сактоо жана топтоо жана акча которуудагы акчаларды жөнөтүү жана алуу үчүн колдонулат. Талаптоого чейинки депозиттик эсептеги каражаттар кардардын биринчи талабы менен төлөнүп берилет. Талаптоого чейинки депозиттик эсепке каражаттар которуп эсептөө жолу менен киргизилсе болот: айлык маяналар, автордук гонорарлар, пенсиялар, алименттер, социалдык пособиялар, жекече тараптын башка депозиттик эсептеринен ж. б. Бул эсеп коммерциялык иш-аракет жана үчүнчү тараптар менен эсептешүү үчүн эмес.