Баалуу буюмдарды куралдуу коштоо

"БТА Банк" ЖАК-тын Инкассация Бөлүмү Заказдоочунун акча жана валюта каражаттарынын атайын жасалгаланган автоунаа менен инкассация жана жеткизүү кызматын жүргүзөт. Атайын жасалгаланган автоунаалар бронесактоо, акыркы жетишкендиктеги радио-байланыш, СГС жана белги берүүчү жандырма маячоктор менен, бүт көрсөтүлгөн талаптар жана коопсуздукка жооп бергидей камсыздалган.

Азыркы учурда Банктын Инкассация Бөлүмү төмөндө көрсөтүлгөн маселелерди чечет:

  • банктан ишкананын кеңсесине чейин акча каражаттарын жеткирүү, мисалы, ишкананын кызматкерлерине айлык төлөнүүчү акча каражаттарын;
  • акча жана валюта каражаттарын Банктан товар сатып алуу жайына чейин жеткирүү;
  • акча жана валюта каражаттарын Банктан акча которуучу түйүнүнө чейин жана акча которуучу түйүнүнөн Банкка чейин жеткирүү;
  • соода ишканаларынын кассасына түшкөн кирешесин Банкка жеткизүү.

"БТА Банк" ЖАК-тын Инкассация Бөлүмү акча каражаттарын чогултуу, жеткирүү жана кайтарууну тараптар менен түзүлгөн келишимдин негизинде макулдашылган ирет жана убакыттарда жүргүзөт.

Инкассация бөлүмүнүн кызматкерлери жаңы-заманбап, нарезделген ок атуучу куралдар менен куралданган. Өздүк сактануу каражаттар менен да камсыздалган.

Акча-каражаттарын инкассациялоо жана ташуу маселелерин Бөлүмдүн ок атуучу курал жана радио-байланыш каражаттары менен туура жана так иштей билген адистери аткарышат.

Бөлүмдө иштеген адистердин профессионалдык чеберчилигин жогорулатуу үчүн бекитилген куралдардан ок атуу боюнча окутуулар жүргүзүлүп турат. Бөлүмдүн инкассаторлорунун ден соолугун физикалык жактан бекемдөө үчүн спорттук залдарда машыгуулар жүргүзүлүп турат.

Кызматтык милдетин аткарууда инкассаторлор Банктын бекитилген формадагы кийимин кийишет. Инкассация бөлүмү өзүнүн иш аракетине байланыштуу алынган маалыматтын жашыруундуулугун сактайт.

Инкассация жана акча-каражаттарын ташуу үчүн Заказдоочу Банкка белгиленген Тарифтер боюнча төлөйт. (инкассаторлордун бир чыгышы үчүн бир миң сом - 1000).

Акча каражаттарын ташуу жана кайтаруу мезгилинде Заказ берүүчүгө үчүнчү жак тарабынан зыян келтирилсе, Банктын күнөөсү такталган учурда гана, Банк келтирилген зыянды КР мыйзамдарынын негизинде төлөйт.

Инкассаторлордун кызматтык режими Кыргыз Республикасынын Ички Иштер Кызматтары жана Сактык Башкаруу менен кызматташуу аркылуу камсыздалат.