ЭЛКАРТ банктык карттары

ЭлкартЭЛКАРТ банктык төлөм картасы - бул төлөм инструменти. Ал ээсине товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча, терминалдар жана башка түзүлүштөр аркылуу улуттук валютадагы нак акча каражаттарын алуу боюнча операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет, ошондой эле карт ээси менен эмитенттин ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык эмитентте ачылган банктык эсептердеги жайгаштырылган акча каражаттарын башаруу үчүн банктык эсептерге жеткиликтүүлүк берүүчү каражат болуп саналат. Карт боюнча операциялар карт ээси тарабынан банктык эсептеги акча калдыктарынын чегинде же банктык эсепте акча каражаттары жетишсиз же жок болгон учурда келишимге ылайык эмитент тарабынан берилген кредиттин чегинде жүргүзүлөт. Карт эмитенттин менчиги болуп саналат жана карт ээсине келишимдин шарттарына ылайык берилет. ЭЛКАРТ банктык карттары рыноктун кайсы болбосун сегменти үчүн жеткиликтүү болуп саналат б.а. анын пайдалануучусу болуп корпоративдик кардарлардан баштап сатуучу, мугалим, врач жана пенсионерлерге чейин боло алышат.

Башка төлөм системасынан айырмаланып, бул продуктунун маанилүү артыкчылыгы жеткиликтүү баа, банкоматтык жана терминалдык тармактын тез кеңейүүсү, ошондой эле төмөндө келтирилген артыкчылыктар:

 • Ишенимдүүлүк;
 • Калдыкка карата сыйлоодон кошумча киреше;
 • Эсепке күнү түнү жеткиликтүүлүк;
 • Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн ыңгайлуу төлөө;
 • Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептерди төлөөдө убакытты үнөмдөө;
 • Акча каражаттарды коопсуз сактоо;
 • Нөөмөттүк же бир жактарга барып иштөө режиминде, бат-бат иш сапарларга чыгууда айлык акы алуунун ыңгайлуу схемасы;
 • Үй-бүлө мүчөлөрү үчүн кошумча карттарды чыгаруу жана аларга эсепке карата чектелген же чексиз жеткиликтүүлүк белгилөө мүмкүндүгү. 

Айлык акылар боюнча овердрафттык карттардын, кредиттик карттардын жана ко-бренд программалардын жайылтылышы Элкарттын жагымдуулугун камсыздайт.

Мындан тышкары банк тарабынан рыноктун ар кандай сегментин эске алуучу тарифтер иштелип чыкты. Айлык акы долбоорлорунун алкагында мамлекеттик мекемелердин жана бюджеттик уюмдардын кызматкерлери үчүн эң төмөн тарифтер (сом менен) белгиленген.

“SMS-билдирүү” кызматы

БТА Банк Сиздерге ЭЛКАРТ картын пайдалануу менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө кардарды маалымдаган “SMS-билдирүү” жаңы кызматын сунуш кылат.

Бул кызматтын негизги артыкчылыгы катары – Сиздин эсебиңизди туруктуу көзөмөлдөө жана Сиздин картыңызды сактоо каражаттарынын бири болуп саналат. Кызмат Megacom, Beeline тармактарынын абоненттерине көрсөтүлөт. Сиз накталай акча каражаттарын ийгиликтүү алуу, нак эмес жол менен сатып алуу, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдү төлөө жана акча каражаттарын которуу (операциянын, операциядан кийинки комиссиянын жана баланстын суммасын көрсөтүү менен) жөнүндө мобилдик телефонуңузга “SMS – билдирүү” алып турасыз.

Ошондой эле уюлдук телефон аркылуу 4590 кыска номерине SMS – сурам жөнөтүү менен (сурам сервистери) төмөнкү маалыматтарды ала аласыз:

 1. Баланстын абалы жөнүндөгү маалыматты (4590 кыска номерине «BALI» сыр сөзүн жөнөтүү);
 2. Мезгил аралыгында карт-эсептеги каражаттардын кыймылы (абалы) жөнүндөгү көчүрмөнү (4590 кыска номерине «MSTI» сыр сөзүн жөнөтүү);
 3. Картты жумшак стоп-баракчага коюу – картты убактылуу тосмолоо (4590 кыска номерине «USL» сыр сөзүн жөнөтүү).
Тарифтин аталышы айына жылына
Карт ээсинен комиссиянын өлчөмү:
коммерциялык уюмдар жана жеке адамдар үчүн 50 сом 500 сом
бюджеттик уюмдар үчүн 30 сом 300 сом

Бул кызматка көрсөтүүгө кантип кошулса болот?

Сиз “БТА Банк” ЖАКтын өзүңүздү тейлеген бөлүмүндө ЭЛКАРТ төлөм системасы боюнча «SMS-билдирүү» кызмат көрсөтүүсүнө кошулуу жөнүндө арызды толтуруу аркылуу бул кызматка кошула аласыз.

ЭЛКАРТ Кызматташтык тармагынын банкоматтары жана терминалдары

Банктын карт ээлери ЭЛКАРТ карттарынан акча каражаттарын "БТА Банк" ЖАКтын тарифтери боюнча Достук тармагынын банкоматтарында жана ПОС-терминалдарында кошумча комиссиясыз эле накталай түргө айландыра алат. "БТА Банк" ЖАК Достук тармагынын катышуучусу болуп саналат. Достук тармагы - "БТА Банк" ЖАК, "КИКБ" ЖАК, "Банк Азии" ЖАК, "Айыл Банк" ААК, "Дос-Кредобанк" ААК, "Бакай банк" ААК, "ФинансКредитБанк" ААК сыяктуу Кыргызстандын 7 банкынан түзүлгөн. Достук тармагына Кыргызстан боюнча 300гө жакын банкомат, 500дөн ашык ПОС-терминал (накталай акча каражаттарын берүү пункттары) кирет. "БТА Банк" ЖАКтын төлөм карттарынын ээлери үчүн акча каражаттарын накталай түргө айландыруу үчүн комиссия Банк тармагында кандай болсо, Достук тармагынын түзүлүштөрүндө дагы ошондой.

Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефон боюнча кайрылыңыз: +996 (312) 90 53 12.