Интернетте төлөмдөрдү жүргүзүү

Төлөм карталардын жардамы менен Интернет тармактарында төлөмдөрдү жүргүзүүдө коопсуздукту камсыздоонун башкы маселеси болуп төлөмдөрдү жүргүзүүчү карта кармоочуну идентификациялоо болуп саналат. Интернет-дүкөндө же Интернет тармактарындагы кызматтардын башка жеткирүүчүлөрүнө акы төлөөнү жүзөгө ашыруу үчүн CVV2/CVC2 коду пайдаланылат.

CVV2/CVC2 коду картанын номурунун акыркы 4 санынан кийин картанын арткы бетине басылып жазылат. Сиздин картадагы CVV2\CVC2 коду жок болсо, төлөм жүргүзүү мүмкүн эмес.

Товарларды төлөө операциялары жана CVV2/CVC2 коду пайдалануу менен Интернет тармактарындагы кызматтар “БТА Банк” ЖАКсы тарабынан чыгарылган Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold карталары боюнча мүмкүн болот.

Акы төлөөнү жүргүзүү тартиби

“БТА Банк” ЖАКсынын төлөм карталарды пайдалануу менен Интернет тармактарындагы сатып алуу\ кызматтардын акы төлөөнү жүргүзүү тартиби төмөнкүлөр:

  1. Интернет-дүкөндүн сайтына же Интернет тармактарындагы кызматтардын башка жеткирүүчүлөрүнө киргиле, сатып алуу же кызматын тандагыла, заказ бергиле.
  2. Интернет-баракчада суралуучу Сиздин картанын реквизиттерин, анын ичинде CVV2\CVC2 кодун киргизгиле.
  3. Эгерде Сиз CVV2\CVC2ге же Интернет-дүкөндүн бетине одоно код киргизген болсоңуз, CVV2\CVC2 коду суралбайт, Банк тарабынан төлөм четке кагылат.
  4. Эгерде Сиз тарабынан маалымат туура киргизилсе, Сиздин төлөм бекемделет.
Ошондой эле банктын урматтуу кардарларынын көңүлүн Банк тарабынан төлөмдү бекемдөө фактысына бургубуз келип жатат. Төлөм түзүү процессинде Сиз тарабынан киргизилип жаткан маалыматтын адептүүлүгүнөн, картанын каражаттарынын жетиштүүлүгүнөн, картанын статусунан жана сатып алууну же кызматты төлөөчү Интернет-дүкөн же Интернет тармактарындагы кызматтардын башка жеткирүүчүлөрү тарабынан белгиленүүчү чектөөлөргө жүргүзүлүүчү төлөмгө туура келүүдөн көз каранды.