Револьвердик карталар

“БТА Банк” ЖАКтын револьвердик картасы аркылуу Сизде кийин төлөө менен бүгүн Банктын акча каражатын пайдалануу менен сатып алууларды жүзөгө ашыруу, кызматтарга акы төлөө же накталай акча каражаттарын алуу мүмкүндүгү пайда болду. Кредитти толук төлөгөндөн кийин аны калыбына келтирүү үчүн кайрадан документ чогултуп, жол-жоболоштуруудан кайрадан өтүү зарылдыгы кереги жок болуп калат.

Карт продуктунун түрүнө жараша 2 же 3 жылга акысыз берилет.

Пайыздык чен кредиттин пайдаланылган гана бөлүгүнө кошуп эсептелет.

СМС-кабарландыруу жана Мобильный Банк кызматтары акысыз көрсөтүлөт.

Эми Сизге азыр керек болгон сатып алуулар үчүн эмгек акыны/пенсияны күтүп отурбайсыз же жаныңызда зарыл болгон сумма жок болуп калгандыгы үчүн сатып алууну кийинкиге калтыруу зарылдыгы болбойт

Бул карттардын ээлери Бонустук программага продуктунун түрүнө жараша туташтырылышат.

Банк револьвердик кредиттин үч түрүн сунуштайт:

  1. Жеке адамдарга;
  2. Пенсионерлерге;
  3. Жеке ишкерлерге.