Эмгек акы карттары

“БТА БАНК” ЖАК банк юридикалык жактарды кызматкерлерге эмгек акыларын банктык төлөм карттарга төлөө (эмгек акы долбоору) боюнча банктын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланууга чакырат БТА Банктын эмгек акы долбоору – эмгек акы жана башка төлөмдөр боюнча кызматкерлер менен эсептешүүнү уюштуруудагы эң жакшы чечим болуп саналат.

Уюмдар үчүн эмгек акы карттарынын артыкчылыктары

 • нака акча каражаттарын инкассациялоо, сактоо жана транспортировкалоого байланышкан чыгымдарды кыскартуу;
 • эмгек акыны берүү жол-жобосун жөнөкөйлөтүү;
 • бухгалтериянын жана кассанын түйшүгүн кыскартуу;
 • берилген акча каражатын депонирлөөнүн кереги жоктугу;
 • ар бир кызматкердин эмгек акысынын өлчөмү  жөнүндө маалыматтын толук купуялуулугу.

Карт ээлери үчүн эмгек акы карточкаларынын артыкчылыктары

 • соода тармагында акчасыз сатып алууну жүргүзүү мүмкүнчүлүгү;
 • нака акча каражаттарына күнү-түнү бою жеткиликтүүлүк;
 • айлык акыга карата купуялуулук;
 • эсепте акчанын сакталышы;
 • үй-бүлөнүн мүчөлөрү үчүн кызматкердин карточка эсебине чектелген же толук мүмкүнчүлүгү менен кошумча карта алуу мүмкүнчүлүгү;
 • карт эсеби боюнча ай сайын көчүрмө алуу;
 • Бонустук программага катышуу.

Эмгек акысын БТА Банк картына алуучу кардарлар күрөөсүз кредит алуу үчүн банкка кайрыла алышат. Аталган продукт БТА Банктын эмгек акы картынын ээлери кармоочулары үчүн гана жеткиликтүү.

Эмгек акы картын чыгаруу боюнча кеңири консультация алуу үчүн төмөндө көрсөтүлгөн телефондор боюнча кайрылыңыздар. Банктын өкүлү сизге ыңгайлуу убакытта келе алат жана сизди кызыктырган бардык суроолоруңузга жооп берет.

Байланыш телефон: 996 (312) 90-53-12 – Бишкек шаары боюнча