Эсеп боюнча көчүрмө

Эсеп боюнча көчүрмө – бул убакыт ортосунда карта кармоочу тарабынан суралуучу банк төлөм картасын пайдалануу менен банк эсеби боюнча бардык операцияларды чагылдырган документ. Ай сайын берилүүчү көчүрмө банк тарабынан бекер берилет, белгиленген акыга банктын тарифине ылайык кошумча көчүрмө алса болот.

Эгерде банк төлөм карта үстүбүздөгү ай үчүн банк төлөм картасынын эсеп боюнча көчүрмөсү картасын алуу арызында башка эч нерсе белгиленбесе, кармоочуга ай сайын кийинки айдын 5-числосунан кеч эмес жөнөтүлөт.

Карта кармоочу көчүрмөнү төмөндөгүдөй түрдө ала алат:

  • өзүнүн e-mail ына электрондук почтага;
  • Банктын операторунун өзүнөн;
  • банкомат аркылуу ЭЛКАРТ төлөм картасын пайдалануу менен Сиздин банк эсебиңиздин утурумдук балансы боюнча маалыматты жана ЭЛКАРТ тармагындагы БТА банкынын банк төлөм картасы боюнча жүргүзүлгөн 10 акыркы операциялар боюнча маалымат көрсөтүлгөн кичи көчүрмөнү ала алат.

     

Эсеп боюнча көчүрмөдө көрсөтүлгөн операциялар ортосунда айырмалар болгон учурда, карта кармоочу тезинен табылган айырмалар жөнүндө банкка маалымдоого милдеттүү.

Көңүл бургула! Карта кармоочу тарабынан доомат жок болсо, операция жүргүзүлгөн күндөн тартып 30 күн өткөндөн кийин тастыкталган болуп саналат жана банк тарабынан ал боюнча кийинки дооматтар кабыл алынбайт.

Банк тарабынан дооматтар табылган болсо, жүрүшүндө каражаттарды эсептен чыгаруу себебин банк аныктоочу изилдөө жүргүзүлөт жана иш оң жагына чечилсе карта кармоочунун эсебине жетпеген сумманы кайтарып берет.