Тарифтер жана лимиттер

ЭЛКАРТ карты

Жеке адамдар үчүн тарифтер

Тарифтин аталышы Тарифтин мааниси — 3 жыл (сом)
Негизги картты чыгаруу 120
Негизги картты кайра чыгаруу (мөөнөттүн аякташы) 230
Картты шашылыш чыгаруу 250
Кошумча картты чыгаруу 150
Негизги/кошумча картты кайра чыгаруу (магнит тилкенин бузулушу, ПИН-кодду жоготуп алуу, карта ээсинин ФАА өзгөрүшү) 120
Негизги/кошумча картты кайра чыгаруу (жоготуп алуу, уурдатып жиберүү) 250
Жылдык тейлөө 150
Банк тармагында акча каражаттарын накталоо үчүн комиссия 0,4%
Башка банк тармагында акча каражаттарын накталоо үчүн комиссия 0,6%
Картты тосмолоо 50
Банк тармагында балансты суроо 1
Башка банк тармагында балансты суроо 5
Ай сайын берилүүчү көчүрмө Акысыз
Карта боюнча кошумча көчүрмө 20
Башка банктын тармагында алынып ташталган карталарды кайтаруу үчүн комиссия:

Бишкек шаарында 65 күн, Бишкек шаарынын сыртында 70 күн.

Бишкек шаарында 3 жумуш күнү, Бишкек шаарынын сыртында 10 жумуш күнү.

120

550

Бир финансылык дооматты кабыл алуу, кароо үчүн комиссия 150
Калдыкка чегерилүүчү сыйлык (% жылына)
Ай сайын чегерүү, капиталдаштыруу
3%

Эмгек акылык тарифтер

Комиссиянын аталышы Комиссиянын өлчөмү (сом)
Негизги картты чыгаруу Акысыз
Негизги картты кайра чыгаруу (мөөнөттүн аякташы) Акысыз
Соода жана сервистик ишканаларында накталай эмес төлөм Акысыз
Ай сайын берилүүчү көчүрмө Акысыз
Банк тармагында акча каражаттарын накталаганы үчүн комиссия жана кызматташтык тармагындагы терминалдарынан кошумча комиссиясыз накталай алышат Акысыз
Башка банк тармагында акча каражаттарын накталаганы үчүн комиссия 0,6%
Картты шашылыш чыгаруу 200
Кошумча картты чыгаруу 100
Негизги/кошумча картты кайра чыгаруу (магнит тилкенин бузулушу, ПИН-кодду жоготуп алуу, карта ээсинин ФАА өзгөрүшү) 150
Негизги/кошумча картты кайра чыгаруу (жоготуп алуу, уурдатып жиберүү) 200
Жылдык тейлөө 100
Акча каражаттарын чегерүү 0%
Картаны тосмолоо 50
Банк тармагында балансты суроо 1
Башка банк тармагында балансты суроо 5
Башка банктын тармагында алынып ташталган карталарды кайтаруу үчүн комиссия:

Бишкек шаарында 65 күн, Бишкек шаарынын сыртында 70 күн.

Бишкек шаарында 3 жумуш күнү, Бишкек шаарынын сыртында 10 жумуш күнү.

120

550

Бир финансылык дооматты кабыл алуу, кароо үчүн комиссия 150
Карт боюнча кошумча көчүрмө 10

«Пенсионердин карты» тарифи

Комиссиянын аталышы Комиссиянын өлчөмү
Банктык эсепти ачуу жана жабуу акысыз
Негизги/кошумча картты чыгаруу жана жылдык тейлөө акысыз
Мөөнөтү аякатагандан кийин картты кайра чыгаруу акысыз
Картты кайра чыгаруу (жоготуу, уурдатуу, магниттик тилкенин бузулушу, ПИН-кодду жоготуу, ээсинин аты-жөнүнүн өзгөрүшү ж.б.)* акысыз
Банк тармагында жана достук тармакта акча каражаттарын накталаганы үчүн комиссия акысыз
Башка банк тармагында акча каражаттарын накталаганы үчүн комиссия 0,6%
Соода-тейлөө ишканаларында накталай эмес төлөө акысыз
Ай сайын берилүүчү көчүрмө акысыз
Башка комиссиялар
Картты шашылыш чыгаруу 200
Карт боюнча кошумча көчүрмө 10
Банк тармагында кичине-көчүрмө, балансты суроо акысыз
Банктын достук тармагында кичине-көчүрмө, балансты суроо 2
Башка банк тармагында кичине-көчүрмө, балансты суроо 5
Картты тосмолоо 80
Башка банктын тармагында алынып ташталган картаны кайтаруу үчүн комиссия: 120
Башка банк тармагында бир операция боюнча финансылык дооматты кабыл алуу, кароо үчүн комиссия 150
Калдыкка карата сый акы (жылдык %).

Ай сайын кошуп эсептөө.
2%

(3000 жана андан ашык сом суммадагы калдыкка)

* Бир жылдын ичинде карта 1жолу гана акысыз кайра чыгарылат. Лимиттен ашкан учурда кайра чыгаруунун басы – 100 сом.

«Социалдык төлөм» тарифи

Комиссиянын аталышы Комиссиянын өлчөмү (сом)
Банктык эсепти ачуу жана жабуу акысыз
Негизги карттын тейлөөсү 3 жылга жана убакыты бүткөндөн кийин чыгаруу/кайра чыгаруу акысыз
Картты кайра чыгаруу (жоготуу, уурдалса, магниттик сызыктын бузулушу, ПИН-коддун жоготуусу, өзгөрүүсү ж.б.) 80
Банк тармагында акча каражаттарын накталаоо үчүн комиссия акысыз
Башка банк тармагында акча каражаттарын накталоо үчүн комиссия 0,6%
Соода жана сервистик ишканаларында накталай эмес төлөм акысыз
Ай сайын берилүүчү көчүрмө акысыз
Башка комиссиялар
Картаны шашылыш чыгаруу 200
Карта боюнча кошумча көчүрмө 10
Банк тармагында кичине-көчүрмө, балансты суроо 2
Башка банк тармагында кичине-көчүрмө, балансты суроо 5
Картаны блокировкалоо 50
Башка банктын тармагында алынып ташталган картаны кайтаруу үчүн комиссия: Бишкек шаарында 65 күн, Бишкек шаарынын сыртында 70 күн 120
Башка банк тармагында бир операция боюнча финансылык дооматты кабыл алуу, кароо үчүн комиссия 150
Калдыкка чегерилүүчү сыйлык (% жылына). Ай сайын чегерүү 3%

ЭЛКАРТ карттары боюнча суткалык лимиттер

Карта ээси Банктын банкоматтарынан бир операция аркылуу 10 000 сомго чейинки акча каражатын чыгара алат.

Ошондой эле карта ээси төмөнкү суткалык лимиттердин чегинде операцияларды жүргүзө алат:

Транзакция тиби Суткалык лимиттердин шарттары
Уруксат берилген операциялар саны Сом менен чыгаруунун жалпы суммасы
Банкоматтарда накталай түргө айландыруу * 10 50 000
Накталай акча каражаттарын берүү пункттарында накталай түргө айландыруу * 5 100 000
Соода түйүндөрүнөн сатып алуулар 20 140 000
Интернет транзакция (E-commerce) 10 50 000
Картадан картага акча которуулар 5 100 000
«Мобильный Банк» системасы аркылуу кызматтарга акы төлөө чектөөсүз 15 000

* карта боюнча лимиттен ашкан акча каражаттарын чыгаруу зарылдыгы болгон учурда кардар эсеп ачылган банктын бөлүмчөсүнө паспорту менен кайрылып, зарыл болгон сумманы чыгара алат.


VISA картасы

Жеке адамдарга тарифтер

Операциялар / кызматтар Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Electron Visa Classic Visa Gold
Картанын иштөө мөөнөтү 3 жыл 3 жыл
1. Карталарды ачуу жана басып чыгаруу Картанын валютасы USD Картанын валютасы сом
  Банктык төлөө карталарды пайдалануу менен эсеп-кысаптарды жүзөгө ашыруу үчүн утурумдук эсептерди ачуу жана негизги/кошумча картаны басып чыгаруу Акысыз Акысыз
  Негизги картты жылдык тейлөө үчүн комиссия 5$ 10$ 30$ 300 сом 600 сом 2 000 сом
  Кошумча картанын (жеке адамдарды, жакын туугандарды) жыл бою тейлөө үчүн комиссия 5$ 10$ 30$ 300 сом 600 сом 2 000 сом
  Негизги / кошумча картаны тез арада даярдоо (карта кийинки күндөн кеч эмес чыгарылат) 5$ 10$ 30$ 300 сом 600 сом 2 000 сом
2. Картада төмөндөтүлбөөчү калдык
  Негизги карта үчүн каралган карта эсебиндеги төмөндөтүлбөөчү калдык 5$ 50$ 100$ 300 сом 3 500 сом 7 000 сом
  Кошумча карта үчүн каралган карта эсебиндеги төмөндөтүлбөөчү калдык 5$ 50$ 100$ 300 сом 3 500 сом 7 000 сом
3. Картаны кайра басып чыгаруу/алмаштыруу жана тосмолоо
  Негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу (мөөнөтүнүн аякташы) Акысыз Акысыз
  Негизги жана/же кошумча картты кайра чыгаруу (магниттик тилкенин бузулушу, ПИН-кодду жоготуп алуу, карта ээси аты-жөнүн өзгөртүүсү) 4$ 7$ 25$ 250 сом 500 сом 1 700 сом
  Картаны тосмолоо 1$ 50 сом
4. Накталай акча каражаттарын алуу
  Банкоматтарда
    — банк жана өнөктөш тармактардын түзүлүштөрүнүн тармактарында 0,50% 0,50%
    — башка банктардын түзүлүш тармактарында 1% (минимум 3$) 1% (минимум 200 сом)
  POS-терминалдарда
    — банк жана өнөктөш тармактардын түзүлүштөрүнүн тармактарында 0,50% 0,50%
    — башка банктардын түзүлүш тармактарында 1% (минимум 3$) 1% (минимум 200 сом)
5. Соода жана сервис точкаларда товарларды жана кызматтарды акчасыз төлөө Акысыз Акысыз
6. Эсептик картанын абалы жөнүндө маалымат
  Ар айлык көчүрмө Акысыз Акысыз
  Кошумча жаздырып алуу 1$ 50 сом
  Банк тармагында карта эсеп боюнча баланстын абалын суроо 0,1$ 7 сом
  Четтик банктын түзүлүшүнөн картадагы эсепте каражаттардын калдыгы жөнүндө маалым кат алуу (бир операция үчүн) 0,5$ 30 сом
  Үчүнчү жактарга берүү үчүн маалымкат алуу Банктын белгиленген тарифтерине ылайык Банктын белгиленген тарифтерине ылайык
7. Башка комиссиялар
  Банк тармагында карта ээсинин өтүнүчү боюнча иликтөө жүргүзүү Акысыз Акысыз
  КР банктарынын тармактарында карта ээсинин өтүнүчү боюнча иликтөө жүргүзүү 3$ 150 сом
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча КР чегинен тышкары иликтөө жүргүзүү 15$ 1 000 сом
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча иликтөө жүргүзүү боюнча VISA кошумча комиссиялары Visa тарифтерине ылайык Visa тарифтерине ылайык
  Банк тармагында картаны кайтаруу үчүн комиссия Акысыз Акысыз
  КР банктар тармагында картаны кайтаруу үчүн комиссия 3$ 150 сом
  СМС кабарландыруу 1$ 50 сом
  Р2Р 0,3$ 15 сом
  Банк тармагында банкомат аркылуу коммуналдык жана башка төлөмдөрдү төлөө 0,1$ 5 сом
  Чет мамлекеттерде көрсөтүлгөн чукул кызматтар Visa тарифтерине ылайык Visa тарифтерине ылайык
  Алынган картаны КР чегинен тышкары кайтарып берүү Visa тарифтерине ылайык Visa тарифтерине ылайык

Айлык акылык

Операция /кызмат көрсөтүү Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Electron Visa Classic Visa Gold
Картанын иштөө мөөнөтү 3 жыл 3 жыл
Картанын валютасы USD сом
1. Чыгаруу жана жылдык тейлөө
  Банктык төлөм картасын пайдалануу менен эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн күндөлүк эсеп ачуу жана негизги/кошумча картаны чыгаруу Акысыз Акысыз
  Негизги картаны жылдык тейлөө үчүн комиссия $2 $5 $10 100 сом 300 сом 600 сом
  Кошумча картаны жылдык тейлөө үчүн комиссия (жеке адамдар, жакын адамдар) $2 $5 $10 100 сом 300 сом 600 сом
  Негизги/кошумча картаны шашылыш даярдоо үчүн (карта кийинки күндөн кечиктирилбестен чыгарылат) $5 $10 $20 300 сом 600 сом 1200 сом
2. Картадагы азайтылбаган калдык
  Негизги карта үчүн карта эсебиндеги азайтылбаган калдык $5 $10 $20 0 сом
  Кошумча карта үчүн карта эсебиндеги азайтылбаган калдык $5 $10 $20 0 сом
3. Картаны кайра чыгаруу, алмаштыруу жана тосмолоо
  Негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу (мөөнөтү аяктаганда) Акысыз Акысыз
  Негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу (картаны жоготуп алуу, магниттик тилкенин керектен чыгуусу, ПИН-коду жоготуп алуу, карта ээсинин аты-жөнүн өзгөртүү) $3 $5 $10 200 сом 300 сом 600 сом
  Картаны тосмолоо $1 50 сом
4. Накталай акча каражаттарын алуу
  Банкоматтардан
    — банк түзүлүштөрүнүн тармагынан жана өнөктөштүк тармактан 0,4% 0%
    — башка банк түзүлүштөрүнүн тармактарынан 1% (минимум $3) 1% (минимум 200 сом)
  POS-терминалдардан
    — банк түзүлүштөрүнүн тармагынан жана өнөктөштүк тармактан 0,4% 0%
    — башка банк түзүлүштөрүнүн тармактарынан 1% (минимум $3) 1% (минимум 200 сом)
5. Соода жана сервистик түйүндөрдө товарларга жана кызматтарга нак эмес төлөө Акысыз Акысыз
6. Карта эсептин абалы жөнүндө маалымат
  Ар айлык көчүрмө Акысыз Акысыз
  Кошумча көчүрмө $1 50 сом
  Банк тармагында карта эсеп боюнча баланстын сурамы Акысыз Акысыз
  Башка банктын түзүлүшүндө карта эсепте болгон акча каражаттарынын калдыгы жөнүндө маалым кат алуу (бир операция үчүн) $0,5 30 сом
  Үчүнчү жактарга берүү үчүн маалым кат алуу банктын белгиленген тарифтерине ылайык банктын белгиленген тарифтерине ылайык
7. Башка комиссиялар
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча банк тармагында иликтөө жүргүзүү Акысыз Акысыз
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча КР банк тармактарында иликтөө жүргүзүү $3 150 сом
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча КР чегинен тышкары иликтөө жүргүзүү $15 1000 сом
  Карта ээсинин өтүнүчү боюнча иликтөө жүргүзүү боюнча VISA кошумча комиссиялары Visa тарифтерине ылайык Visa тарифтерине ылайык
  Картаны банк тармагына кайтарып берүү үчүн комиссия Акысыз Акысыз
  Башка банкоматта (КР) картаны кайтарып берүү үчүн комиссия $3 150 сом
  СМС кабарландыруу $1 50 сом
  Р2Р $0,3 15 сом
  Банкомат аркылуу банк тармагында коммуналдык жана башка кызматтарга акы төлөө $0,1 5 сом
  Чет өлкөдөн көрсөтүлүүчү ыкчам кызматтар Visa тарифтерине ылайык Visa тарифтерине ылайык
  КР чегинен тышкары кармалып калган картаны кайтарып берүү Visa тарифтерине ылайык Visa тарифтерине ылайык

VISA карталары боюнча суткалык лимиттер

Карта ээси Банктын банкоматтарынан бир операция аркылуу 10 000 сомго чейинки акча каражатын чыгара алат.

Ошондой эле карта ээси төмөнкү суткалык лимиттердин чегинде операцияларды жүргүзө алат:

Карта тиби Акча каражатын банкоматтан чыгаруу ** Акча каражатын банкоматтан чыгаруу Интернет аркылуу сатып алуу же товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн аралыктан төлөө * POS-терминалдар аркылуу сатып алуу
Сумма (сом) Сумма (доллар) Операц. саны Сумма (сом) Сумма (доллар) Операц. саны Сумма (сом) Сумма (доллар) Операц. саны Сумма (сом) Сумма (доллар) Операц. саны
VISA Electron 70 000 1 000 10 140 000 2 000 5 140 000 2 000 10 140 000 2 000 20
VISA Classic 140 000 2 000 20 300 000 4 000 5 300 000 4 000 10 300 000 4 000 20
VISA Gold 210 000 3 000 30 700 000 10 000 5 700 000 10 000 10 700 000 10 000 20

* Интернет аркылуу сатып алуу же товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн аралыктан төлөө картаны колдонбостон эле жүзөгө ашырылат (факс аркылуу мейманкана кызматтарына алдын ала ээлем кылуу, интернет дүкөндөр ж.б. аркылуу). Төлөмдүн бул түрү баштапкы үлгү боюнча VISA карттарынын бардык түрлөрү үчүн жабык. Төлөмдүн бул түрүн ачуу үчүн арыз жазуу керек.

** Карта боюнча суткалык лимиттен ашкан акча каражаттарын чыгаруу зарылдыгы болгон учурда кардар эсеп ачылган банктын бөлүмчөсүнө паспорту менен кайрылып, зарыл болгон сумманы чыгара алат.

 

Тарифы по платежным картам для клиентов сторонних банков:

Тарифтин аталышы

сом

КР банктары тарабынан чыгарылган (достук жана өнөктөштүк тармактын банктарынан тышкары), Банктын банкоматтары тарабынан алынган картты кайтаруу үчүн комиссия (30 күндүн ичинде)

200

КР банктары тарабынан чыгарылган (достук жана өнөктөштүк тармактын банктарынан тышкары), Банктын банкоматтары тарабынан алынган картты шашылыш кайтаруу үчүн комиссия (2 иш күндүн ичинде)

500

Банктын банкоматтары тарабынан алынган, Кыргызстандан тышкары жерде чыгарылган картты кайтаруу үчүн комиссия (30 күндүн ичинде)

500

Банктын банкоматтары тарабынан алынган, Кыргызстандан тышкары жерде чыгарылган картты кайтаруу үчүн комиссия (2 күндүн ичинде)

800

Башка кардарларга Банктын банкоматынын видео/фото отчетторун берүү

300

  Достук тармактын кардарларына Банктын банкоматынын видео/фото отчетторун берүү

100