VISA банктык карттары

«БТА Банк» ЖАК VISA INTERNATIONAL эл аралык төлөм системасынын ассоцияланган мүчөсү болуп саналат жана өзүнүн кардарларына VISA дебеттик карттардын төмөнкү түрлөрүн сунуштайт:

VISA Эл аралык төлөм системасынын талабына ылайык «БТА Банк» ЖАК 2019-жылдын 13-апрелинен баштап VISA Electron карттарын чыгарууну/кайра чыгарууну токтотоорун кабарлайбыз.

Жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин чыгарылган VISA Electron төлөм карттары алардын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин тейлене бермекчи.

Эсеп АКШ долларында, сомдо ачылат. Карттык эсеп ачуу үчүн жылдык тейлөөнүн наркын төлөө  жана төмөндөбөгөн калдыкты жайгаштыруу (тарифтерге ылайык) талап кылынат.

Банк карттарын пайдалануу аркылуу жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө деталдуу маалымат ай сайын банк тарабынан берилүүчү эсеп боюнча көчүрмөлөрдө чагылдырылат. Банкомат же электрондук терминал аркылуу операцияларды жүргүзүүдө милдеттүү түрдө авторизациялоо жүргүзүлүшү сиздер картты жоготуп жиберген учурда дагы акча каражаттарыңыздын 100 пайыздык коопсуздугун камсыздайт.


Сиз карттык эсебиңиздеги бардык сумманы ар дайым пайдалана аласыз.

Ишенимдүү адам үчүн кошумча карт ачуу мүмкүндүгү дагы каралган, ал карт ээсинин эсебиндеги каражаттарды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берет.