VISA банк карталары

«БТА Банк» ЖАКсы VISA INTERNATIONAL эл аралык төлөм тутумунун ассоцияланган мүчөсү болуп саналат жана өзүнүн кардарларына VISA VISA International дебет карталарынын төмөнкү түрлөрүн сунуштайт:

Эсеп АКШ долларында, сомдо ачылат. Карточкалык эсеп ачуу үчүн жылдын тейлөөнүн наркын төлөөнү жүзөгө ашырууну жана төмөндөбөгөн калдыкты жайгаштырууну (тарифтерге ылайык) талап кылат.

Банк карталарын пайдалануу менен операциялар жөнүндө деталдуу маалымат ай сайын банк тарабынан берилүүчү эсеп боюнча көчүрмөлөрдө чагылдырылат. Банкомат же электрондук терминал аркылуу операцияларды жүргүзүүдө милдеттүү авторизациялоо сиздердин акча каражаттардын карта жоголгон учурунда да 100 пайыздык коопсуздугун камсыздайт.


Сиз дайыма сиздин карточкалык эсебиңиздеги бардык сумма менен пайдалансаңыз болот.

Карта кармоочунун эсебиндеги каражаттар менен пайдануу укугун бере турган ишенимдүү жак үчүн кошумча карта ачуу мүмкүнчүлүгү да бар.