Visa Classic банктык карталары

Visa Classic карты – бул универсалдуу төлөм инструменти. Ал банкоматтарды, реалдуу жана виртуалдуу дүкөндөрдү, ошондой эле аркылуу товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү почта жана телефон аркылуу сунуштоочу дүкөндөрдү кошо алганда дүйнөнүн Visa логотиби менен белгиленген бардык түйүндөрүндө кабыл алынат. Бул карт банктык картты пайдалануу тажрыйбасы барларга багытталган. Ал ошондой эле ыңгайлуулукту, тандоону жана финансылык ийкемдүүлүктү кепилдегендиктен орточо деңгээлдеги кирешеси бар керектөөчүлөрдүн арасында популярдуулукка ээ.

Бул категориядагы карттар – бул көрсөтүлүүчү кызматтардын наркынын жана спектринин оптималдуу айкалышы. Алар дүйнө жүзү боюнча банкоматтарда, соода жана сервистик түйүндөрдө, алардын ичинде импринтерлерди колдонгондордо дагы (банктык карттарды кабыл алуучу механикалык түзүлүштөр) чектелүүсүз кабыл алынат.