Visa Electron банктык картасы

Visa Electron – бул Кыргызстандагы жана СЕMEA аймагындагы эң таанымал эл аралык карт.

Бардык соода операциялары карт ээсининэсебинде жеткиликтүү акча каражаттардын бардыгын далилдеген, банк-эмитентти электрондук авторизациялоосунан өтөт.

Коопсуздуктун бул чаралары Visa Eleсtron карты банктык таржымалы чектелген же такыр жок кардарларга, ошондой эле картты колдонуу жагынан тажрыйбасы жок кардарларга берилиши мүмкүн экендигин билдирет. Visa Eleсtronду алдыга жылдыруу прграммасы жарандардын кээ бир социалдык категориясына, мисалы студенттерге жана жаштарга, чектелген кирешеси менен кардарларга жана төлөм картын биринчи алып жаткан керектөөчүлөргө багытталган.

Бул категориянын карттары боюнча тарифтер башка банк карттарына салыштырмалуу абдан эле төмөн. Бул карттар боюнча банкоматтарда нака акча алышат жана Visa/Visa Eleсtron логотиби бар соода-сервистик ишканаларда эсептеше алат. Бул карттар боюнча операциялар электрондук механизмдер аркылуу гана, б.а. банкоматтардын жана POS- терминалдын жардамы менен жүзөгө ашырылат.