Visa Gold банктык карталары

Gold категориясындагы банк карттары – алардын ээсинин финансылык жетиштүүлүгүнүн жана беделдүүлүгүнүн белгиси.

Visa Gold картынын ээлери Глобалдык жардам кызматына жеткиликтүүлүкө ээ болушат. Глобалдык жардам кызматы суткасына 24 саат бою бекер юридикалык консультацияларды берүүгө, жоголгон карттар жөнүндө билдирмелерди алууга, ошондой эле карт чет өлкөдө жоголгон болсо нак акча каражаттарын алууга же жоголгон карттын ордуна убактылуу карт алууга жардам берет. *

* Visa Gold картасы боюнча берилүүчү кызматтардын толук жазылышы жана аларды берүүнүн шарттары менен Сиздер VISA сайтында тааныша аласыздар.