Жеке ишкерлерге Револьвердик карт

Банктын учурдагы жана жаңы карыз алуучуларына – жеке ишкерлерге корпоративдик кредиттөө тилкеси жана ЧОБ боюнча

Шарттар

Кредиттин валютасы: сом
Кредиттик тилкенин түрү: жаңыртылуучу
Тилкенин суммасы: 1 000 000 сомго чейин
Тилкенин мөөнөтү: 37 айга чейин
Пайыздык чен:

Карыз алуучунун тандоосуна:

  • Бардык мезгил үчүн бекитилген чен - жылдык 25% + сатып алуунун 5% өлчөмүндөгү Cashback;
  • 30 күнгө чейинки жеңилдетилген мөөнөтү менен чен - 0%, сатып алган же нак акча каражаттарын алган күндөн баштап кийинки айдын 1-числосуна чейин. Негизги мезгилде – жылдык 28%.
Кредитти уюштуруу үчүн комиссия: жок
Револьвердик картты берүү үчүн комиссия: жок
Кредитти накталай түрдө берүү үчүн комиссия:

Нак эмес эсептешүүдө комиссия алынбайт

Элкарт карты боюнча боюнча –Банктын тармагында жана достук тармакта 1%, башка банктарда 1,5% (мин 300 сом) кайсы болбосун банктын банкоматы аркылуу накталай берилген кредиттин 1%;
VISA карты боюнча – Банктын тармагында жана достук тармакта 1%, башка банктарда 1,5% (мин 300 сом)

Камсыздоо: 200 000 сомго чейин – күрөөсүз жана кепилдик берүүсүз;
200 000 сомдон жогору – кыймылсыз мүлк күрөөсү.
Кредиттин ордун жабуу: - Минималдык төлөм – ай сайын карыздын суммасынан 10%
- Ыңгайлуу мөөнөттө жана кайсы болбосун өлчөмдө алдын ала билдирүүсүз мөөнөтүнөн мурда жабуу.
Кредитти кароо жана берүү мөөнөтү: Элкарт карты – бардык документтер берилген учурда баштап 1-2 күндүн ичинде
VISA карты – бардык документтер берилген учурда баштап 3-4 күндүн ичинде
Жылдык натыйжалуу пайыздык чен ар бир конкреттүү учурда жекече ишке ашырылат. Консультацияны кредиттик эксперттен алса болот.
Кеңири маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондорго чалсаңыз болот: +996 (312) 90 50 50, 90 54 66, 90 06 20, 44 00 99.