«Арзан турак жай 2015-2020» программасы боюнча ипотека

Максаттуу топ: Тандоо критерийлерине жооп берген
Кыргыз Республикасынын жарандары*
Кредиттин валютасы: сом
Кредиттин суммасы: 3 000 000 сомго чейин
Кредиттин мөөнөтү: 180 айга чейин
Пайыздык чен: жылдык 7-9%
Баштапкы төгүм: турак жайдын баасынын эң аз дегенде 10%,
же үчүнчү жактардын кыймылсыз мүлк түрүндөгү күрөөсү.
Камсыздоо: сатылып алынуучу кыймылсыз мүлк, кепилдик берүү
Сатылып алынуучу турак жайдын стандарттары: батир – 80 чарчы метрден ашык эмес,
турак үй - 150 чарчы метрден ашык эмес
Кредитти жабуу: аннуитеттик төлөмдөр, негизги карызды бирдей өлчөмө жабуу
Камсыздандыруу: милдеттүү түрдө
Кредитти уюштуруу үчүн комиссия: жок
Кредитти жабу үчүн комиссия: жок
Кредитти кароо жана берүү мөөнөттөрү: 5-10 жумуш күнгө чейин
(бардык керектүү документтер берилгенден кийин)
Кошумча шарттар: Кирешени эсептөөдө бир үй чарбасын алып
барган үй-бүлө мүчөлөрүнүн кирешелери эсепке алынат

Катышуучуларды тандоо критерийлери, тизмелер, ошондой эле Программанын башка шарттары Мамлекеттин ипотекалык компаниянын www.gik.kg сайтында жайгаштырылган.

Натыйжалуу пайыздык чен 7,10 пайыздан баштап

Документтердин негизги баштапкы тизмеси

  1. Паспорт, жубайынын паспорту, кепилдик берүүчүнүн паспорту, нике тууралуу күбөлүк;
  2. Карыз алуучунун, Кепилдик берүүчүнүн акыркы 12 ай үчүн эмгек акысы жөнүндө маалым кат жана алардын кирешесин тастыктай турган башка документтер;
  3. Карыз алуучунун, Кепилдик берүүчүнүн анык жашаган жеринен үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалым кат;
  4. Кыймылсыз мүлккө укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен кыймылсыз мүлк бирдигинин бар экендиги же ага карата чектөөлөрдүн бар же жок экендиги тууралуу маалыматтар;
  5. Сатылып алынуучу турак жайга карата укук белгилөөчү документтер;
  6. Турак жайдын учурдагы ээсинин паспортунун көчүрмөсү.