Пенсионерлер үчүн револьвердик карт

Кредиттин валютасы: сом
Кредиттик тилкенин түрү: жаңыртылуучу
Тилкенин суммасы: пенсиялык чегерүүлөр боюнча 2 орточо төлөөлөргө
чейин, бирок 20 000 сомдон ашык болбогон
Тилкенин мөөнөтү: 25 айга чейин
Пайыздык чен: Жеңилдетилген мезгил – 0%, негизги мезгил - 25%
Кредитти уюштуруу үчүн комиссия: жок
Револьвердик картты берүү үчүн комиссия: жок
Кредитти накталай түрдө берүү үчүн комиссия: накталай түрдө берилген кредиттин суммасынан 1%
(нак эмес түрдө берилсе, комиссия алынбайт)
Камсыздоо: пенсиялык чегерүүлөр
Кредиттин ордун жабуу: Активдүү мезгил (биринчи 20 ай): ай сайын карыздын суммасынан 10%;
ордун жабуу мезгилинде (акыркы 5 ай): ай сайын карыздын суммасынан 25%

* пенсиялык төлөмдөр БТА Банктын картына келип түшүшү керек

Негизги баштапкы документтер пакети

  1. Паспорт, жубайынын паспорту, нике тууралуу күбөлүк.