«Потреб-Блиц» чекене кредити

  Банктын эмек акылык карттарынын ээлери үчүн Бардык жеке адамдар үчүн
Кредиттин валютасы: сом
Кредиттин суммасы: 100 001 сомдон 5 000 000 сомго чейин
Кредиттин мөөнөтү: 3 жылга чейин
Пайыздык чен: жылдык 20-22%дан жогору жылдык 22-24%
Кредитти берүү үчүн комиссия: 0,5% 1%
Камсыздоо: кыймылсыз мүлк + эмгек акы кыймылсыз мүлк + кепилдик берүү
Мөөнөтүнөн мурун ордун жабуу: карыздын калдыгынан 1%

Негизги баштапкы керектелген документтердин тизмеси

Жеке адам үчүн

  1. Паспорт, жубайынын паспорту, нике тууралуу күбөлүк;
  2. Акыркы 6-12 ай ичиндеги эмгек акы тууралуу маалым кат;
  3. Анык жашаган жерден жана үй-бүлө курамы тууралуу маалым кат;
  4. Күрөөгө берилген кыймылсыз мүлккө документтерин түп нускасы.

Жеке ишкер үчүн

  1. Паспорт, жубайынын паспорту, нике тууралуу күбөлүк;
  2. Жеке ишкер күбөлүгү/патенттин көчүрмөсү;
  3. Анык жашаган жерден жана үй-бүлө курамы тууралуу маалым кат;
  4. Күрөөгө берилген кыймылсыз мүлккө документтерин түп нускасы.
Натыйжалуу пайыздык чен 24,2 пайыздан баштап
Жылдык натыйжалуу пайыздык чен ар бир конкреттүү учурда жекече ишке ашырылат. Консультацияны кредиттик эксперттен алса болот.
Кеңири маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондорго чалсаңыз болот: +996 (312) 90 50 50, 90 54 66, 90 06 20, 44 00 99.