Жеке адамдар үчүн ЭЛКАРТ жана VISA револьвердик карты

Жашооңузга кырдаалдар ээлик кылуусуна жол бербестен, өзүңүз ээлик кылыңыз! Биздин кредиттер менен аны иш жүзүнө ашырса болот. Эмнени кааласаңыз, ошолордун баарына ашыкча документтерди чогултпастан кредит алыңыз, андан тышкары, ага кепилдик берүүчү да талап кылынбайт.

Артыкчылыктары

  • Револьвердик тилке ЭЛКАРТ жана/же VISA карттарында ачылат;
  • Биздин револьвердик карта сунушталган лимиттин чегинде каалаган сумманы пайдалануу мүмкүндүгүн берет;
  • 30 күнгө чейин пайызсыз мөөнөтү менен карт алуу мүмкүнчүлүгү. Жеңилдетилген мезгилдеги чен 0% түзөт;
  • Пайыздык чен лимиттин пайдаланылган бөлүгүнө гана кошуп эсептелет;
  • Негизги сумманын бөлүгү төлөнгөндө пайдаланууга мүмкүн болгон лимит кайрадан көбөйөт;
  • Биздин револьвердик карта менен товарга же кызмат көрсөтүүгө акы төлөө менен сатып алуудан 5% өлчөмүндө Cashback ээ болосуз.

Шарттар

  Банктын эмгек акылык картынын ээлери үчүн Бардык жеке адамдар үчүн
Кредиттин валютасы: сом
Кредиттик тилкенин түрү: жаңылануучу
Тилкенин суммасы: 5 эмгек акыга чейин 2 эмгек акыга чейин
Тилкенин мөөнөтү: 36 айга  36 айга 
Пайыздык чен:

Карыз алуучунун тандоосуна:

  • Бардык мезгил үчүн бекитилген чен - жылдык 25% + сатып алуунун 5% өлчөмүндөгү Cashback
  • 30 күнгө чейинки жеңилдетилген мөөнөтү менен чен -0%, сатып алган же нак акча каражаттарын алган күндөн баштап кийинки айдын 1-числосуна чейин. Негизги мезгилде – жылдык 28%.

Карыз алуучунун тандоосуна:

  • Бардык мезгил үчүн бекитилген чен - жылдык 27% + сатып алуунун 5% өлчөмүндөгү Cashback
  • 30 күнгө чейинки жеңилдетилген мөөнөтү менен чен -0%, сатып алган же нак акча каражаттарын алган күндөн баштап кийинки айдын 1-числосуна чейин. Негизги мезгилде – жылдык 30%.
Кредит уюштуруу үчүн комиссия: жок
Револьвердик картты берүү үчүн комиссия: жок
Кредитти накталай берүү үчүн комиссия: Нак эмес эсептешүүдө комиссия алынбайт

Элкарт карты боюнча – кайсы болбосун банктын банкоматы аркылуу накталай берилген кредиттин 1%;
VISA карты боюнча – Банктын тармагында жана достук тармакта 1%, башка банктарда 1,5% (мин 300 сом)
Камсыздоо: 100 000 сомго чейин – кепилдик берүүчү талап кылынбайт,
100 000 сомдон ашык – 1 кепилдик берүүчү;
300 000 сомдон жогору – кыймылсыз мүлктүн күрөөсү.
50 000 сомго чейин – кепилдик берүүчү талап кылынбайт,
50 000 сомдон ашык – 1 кепилдик берүүчү;
100 000 сомдон жогору – кыймылсыз мүлктүн күрөөсү.
Кредиттин ордун жабуу: Минималдуу төлөм – ай сайын карыз суммасынан 10%.
Алдын ала кабарландырбастан ыңгайлуу мөөнөттөрдө жана каалаган көлөмдө мөөнөтүнөн мурда ордун жабуу.
Кредитти кароо жана берүү мөөнөттөрү: Элкарт карты бардык документтер берилген учурдан баштап 1 күндүн ичинде
VISA карты бардык документтер берилген учурдан баштап 3-4 күндүн ичинде

Арызды толтуруу үчүн талап кылынган документтер

 

БТА Банк ЖАКтын Эмгек акы долбоорунун катышуучулары жана пенсиялык карталарынын ээлери үчүн

Бардык кардарлар үчүн

50 000 сомго чейинки кредиттер боюнча

 Паспорт

1) Паспорт;

2) Кирешелерин тастыктоочу документтер*.

50 001 сомдон
100 000 сомго чейинки кредиттер боюнча

1) Карыз алуучунун анын күйөөсүнүн/аялынын паспорту, никеси жөнүндө күбөлүк.

1) Карыз алуучунун анын күйөөсүнүн/аялынын паспорту, никеси жөнүндө күбөлүк;

2) Кепилдик берүүчүнүн, анын күйөөсүнүн/аялынын паспорту, никеси жөнүндө күбөлүк;

3) Кепилдик алуучунун /берүүчүнүн кирешесин тастыктоочу документтер*

100 001 сомдон жогору кредиттер боюнча

1) Карыз алуучунун анын күйөөсүнүн/аялынын паспорту, никеси жөнүндө күбөлүк;

2) Кепилдик берүүчүнүн, анын күйөөсүнүн/аялынын паспорту, никеси жөнүндө күбөлүк;

3) Кепилдик берүүчүнүн кирешесин тастыктоочу документтер.

1) Карыз алуучунун анын күйөөсүнүн/аялынын паспорту, никеси жөнүндө күбөлүк;

2) Кепилдик берүүчүнүн, анын күйөөсүнүн/аялынын паспорту, никеси жөнүндө күбөлүк;

3) Кепилдик алуучунун /берүүчүнүн кирешесин тастыктоочу документтер*

* Акыркы 6-12 айдагы кирешелери жөнүндө маалымкат/патент/ЖИ күбөлүгү/пенсиялык күбөлүк/башка документтер.

Жылдык натыйжалуу пайыздык ченди эсептөө ар бир конкреттүү учур боюнча жекече ишке ашырылат.

Кеңири маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондорго чалсаңыз болот: +996 (312) 90 50 50, 90 54 66, 90 06 20, 44 00 99

Жеке адамдар үчүн Револьвердик карт алууга билдирме

Данные о кредите
сом

Укажите желаемую сумму кредита

месяцев

Укажите желаемый срок кредита

Укажите число месяца

Данные о клиенте
Информация о занятости и месте работы

лет

Адреса
Дополнительная информация

captchaPlease input letters you see on the image.
Click on image to redraw.


Индикатор заполнения
0%