Депозиттер

«БТА Банк» ЖАК жагымдуу шарттар жана ыңгайлуу пайыздык чендер менен депозиттерди сунуштайт. Жайгаштыруу мөөнөттөрүнүн ичинен ыңгайлуусун тандоо аркылуу максималдуу пайда алуу менен акча каражаттарыңыздын агымын оптималдуу пландаштырууга мүмкүндүк берет.

«БТА Банк» ЖАКтын мөөнөтүү депозиттеринин артыкчылыктары

 • Депозиттик эсепти ачуу – акысыз;
 • Кошуп эсептелген сый акыны капиталдаштыруу мүмкүндүгү;
 • Мөөнөттүү депозит эсебинен акча каражаттарын жарым-жартылай алуу мүмкүндүгү;
 • Мөөнөттүү депозит эсебине кошумча төгүмдөрдү салуу мүмкүндүгү;
 • Аманатчынын демилгеси боюнча келиши мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда жеңилдетилген шарттар.

«БТА Банк» ыңгайлуу шарттарда жана жогорку пайыздык чендерде төмөнкү депозиттерди сунуштайт:

Аманаттын шарттары

 1. Аманатты жарым-жартылай алууга болбойт;
 2. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
 3. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет;
 4. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда төлөнүп берилген сый акы суммасын Банк тарабынан төмөнкүдөй чен боюнча кайра эсептөө жүргүзүлөт: акча каражаттарынын эсепте анык болгон убактысы үчүн сом боюнча жылдык 2% жана АКШ доллары боюнча жылдык 0,5% жана ашыкча төлөнүп берилген сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

Толук окуу >

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
Улуттук валютада (сом) 3.5 3.50* 7.5 7.50* 8.0 8.00* 9.0 9.00* 10.0 10.00* 11.0 11.00*
Эл-аралык валютада (USD) - - - 2.0 2.00* 2.5 2.50* 3.0 3.00*

Аманаттын шарттары

 1. Аманатты жарым-жартылай чыгарууга болот;
 2. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
 3. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет. Аманатка пайыздарды капиталдаштырууга жол берилет.
 4. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда Банк төлөп берилген сый акы суммасын кайра эсептөөнү жүргүзөт жана ашыкча төлөнгөн сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

Толук окуу >

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
Улуттук валютада (сом) 7.0 7.25* 8.0 8.30* 9.5 9.90* 10.0 10.50*
Эл-аралык валютада (USD) - 1.5 1.51* 2.0 2.00* 2.5 3.50*

Аманаттын шарттары

 1. Аманатты жарым-жартылай алууга жол берилбейт;
 2. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
 3. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет. Аманатка пайыздарды капиталдаштырууга жол берилет.
 4. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда төлөнүп берилген сый акы суммасын Банк тарабынан төмөнкүдөй чен боюнча кайра эсептөө жүргүзүлөт: акча каражаттарынын эсепте анык болгон убактысы үчүн сом боюнча жылдык 2% жана АКШ доллары боюнча жылдык 0,5% жана ашыкча төлөнүп берилген сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

Толук окуу >

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
Улуттук валютада (сом) 3.0 3.03* 7.0 7.12* 7.5 7.69* 8.5 8.80* 9.5 9.80* 10.5 11.00*
Эл-аралык валютада (USD) - - - 2.0 2.50* 2.5 3.02* 3.0 3.10*

Аманаттын шарттары

 1. Баштапкы төгүмдүн суммасы: улуттук валютада – 5000,00 сом, чет өлкө валютасында – 100,00 АКШ доллары;
 2. 55 жашка чыккан же пенсиялык күбөлүгүн көрсөткөн кардар менен түзүлөт;
 3. Аманатты жарым-жартылай алууга жол берилет;
 4. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
 5. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет. Аманатка пайыздарды капиталдаштырууга жол берилет.
 6. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда Банк тарабынан төлөнүп берилген сый акы суммасын кайра эсептөөнү жүргүзөт жана ашыкча төлөнүп берилген сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

Толук окуу >

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
Улуттук валютада (сом) 7.0 7.20* 8.0 8.30* 9.5 9.80* 10.0 10.50*
Эл-аралык валютада (USD) - 1.5 1.80* 2.0 2.02* 3.0 3.06*

* Натыйжалуу пайыздык чен

Депозиттик калькулятор

"БТА Банк" ЖАК аманатчыга акча каражаттарынын КР мыйзамдарына ылайык кайтарылышына кепилдик берүүчү "депозиттерди (аманаттарды) коргоо" системасына кошулду.