«Накопительный - «Алтын сандык»» аманаты

Аманаттын шарттары

  1. Аманатты жарым-жартылай алууга жол берилбейт;
  2. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
  3. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет. Аманатка пайыздарды капиталдаштырууга жол берилет.
  4. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда төлөнүп берилген сый акы суммасын Банк тарабынан төмөнкүдөй чен боюнча кайра эсептөө жүргүзүлөт: акча каражаттарынын эсепте анык болгон убактысы үчүн сом боюнча жылдык 2% жана АКШ доллары боюнча жылдык 0,5% жана ашыкча төлөнүп берилген сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
Улуттук валютада (сом) 3.0 3.03* 7.0 7.12* 7.5 7.69* 8.5 8.80* 9.5 9.80* 10.5 11.00*
Эл-аралык валютада (USD) - - - 2.0 2.50* 2.5 3.02* 3.0 3.10*

* Натыйжалуу пайыздык чен

Знаете ли вы что…

Можно сравнить условия и процентные ставки по депозитам.

Для этого просто отметьте галочкой заинтересовавшие Вас депозиты внизу страницы.

Депозиты для сравнения


Пожалуйста, отметьте еще несколько депозитов для сравнения.