«Пенсиялык»/«Пенсионный» аманаты

Аманаттын шарттары

  1. Баштапкы төгүмдүн суммасы: улуттук валютада – 5000,00 сом, чет өлкө валютасында – 100,00 АКШ доллары;
  2. 55 жашка чыккан же пенсиялык күбөлүгүн көрсөткөн кардар менен түзүлөт;
  3. Аманатты жарым-жартылай алууга жол берилет;
  4. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
  5. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет. Аманатка пайыздарды капиталдаштырууга жол берилет.
  6. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда Банк тарабынан төлөнүп берилген сый акы суммасын кайра эсептөөнү жүргүзөт жана ашыкча төлөнүп берилген сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
Улуттук валютада (сом) 7.0 7.20* 8.0 8.30* 9.5 9.80* 10.0 10.50*
Эл-аралык валютада (USD) - 1.5 1.80* 2.0 2.02* 3.0 3.06*

* Натыйжалуу пайыздык чен

Знаете ли вы что…

Можно сравнить условия и процентные ставки по депозитам.

Для этого просто отметьте галочкой заинтересовавшие Вас депозиты внизу страницы.

Депозиты для сравнения


Пожалуйста, отметьте еще несколько депозитов для сравнения.