«Ийгилик»/«Успех» аманаты

Аманаттын шарттары

  1. Аманатты жарым-жартылай алууга болбойт;
  2. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
  3. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет;
  4. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда төлөнүп берилген сый акы суммасын Банк тарабынан төмөнкүдөй чен боюнча кайра эсептөө жүргүзүлөт: акча каражаттарынын эсепте анык болгон убактысы үчүн сом боюнча жылдык 2% жана АКШ доллары боюнча жылдык 0,5% жана ашыкча төлөнүп берилген сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

Мөөнөттөр жана жылдык пайыздык ченемдер

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
Улуттук валютада (сом) 3.5 3.50* 7.5 7.50* 8.0 8.00* 9.0 9.00* 10.0 10.00* 11.0 11.00*
Эл-аралык валютада (USD) - - - 2.0 2.00* 2.5 2.50* 3.0 3.00*

* Натыйжалуу пайыздык чен

Знаете ли вы что…

Можно сравнить условия и процентные ставки по депозитам.

Для этого просто отметьте галочкой заинтересовавшие Вас депозиты внизу страницы.

Депозиты для сравнения


Пожалуйста, отметьте еще несколько депозитов для сравнения.