Тарифтер

Кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү Баасы Аракеттеги тарифтер Эскертүү
Минимум Максимум
Эсептерди ачуу жана жүргүзүү
1.1 Эсеп ачуу 100 сом     Банктын карыз алуучулары үчүн кредит алуу учурунда жана Мөөнөттүү депозит ачуу учурунда Эсеп ачуу акысыз
1.2 Эсеп жүргүзүү акысыз      
1.3 Эсептерди жабуу 100 сом      
1.4 Эсепти калыбына келтирүү 150 сом     бардык валюталардагы 1 эсеп үчүн
1.5 эсеп боюнча ар күндүк көчүрмөлөрдү берүү акысыз      
1.6 Көчүрмөлөрдү берүү:        
1.6.1 - электрондук почта аркылуу 10 сом     ар бир көчүрмө үчүн
1.6.2 - Интернет-көчүрмө акысыз      
1.6.3 - эсеп боюнча жыйынды көчүрмө 300 сом      
1.6.4 факс боюнча көчүрмөлөрдү жана төлөп тапшырмларын жөнөтүү 20 сом (жергиликтүү) - 200 сом (эл аралык)     ар бир барак үчүн
1.7 Мезгил үчүн эсеп боюнча документтердин дубликатын берүү 50 сом     ар бир документ үчүн
1.8 факс боюнча көчүрмөлөрдү жана төлөп тапшырмларын жөнөтүү 20 сом (жергиликтүү) - 200 сом (эл аралык)     ар бир барак үчүн
1.9 Кардарларга маалымкаттарды берүү (эсептин ачылгандыгы /жабылгандыгы жөнүндө, эсебинин бар экендиги жөнүндө жана/же эсептеги калдыктар жөнүндө):        
1.11 Эсеп 3 айдан ашык пайдаланылган болсо, маалымкаттарды берүү 250 сом     ар бир документ үчүн
1.12 Эсеп үч айдан аз пайдаланылган болсо, маалымкаттарды берүү 1000 сом     ар бир документ үчүн
1.14 Кардардын арызы боюнча архивден сураштырып билүү: 250 сом     ар бир документ үчүн
1.10 "Эсепти ачуу, жабуу жана калыбына келтирүү; пенсинонерлерге эсеп боюнча жыйынтыкталган көчүрмөнү берүү 0 сом     пенсиялык күбөлүгүн көрсөткөн учурда
II. Аралыктан банктык тейлөө ("Банк-Клиент"; "Интернет-Банкинг"; "Мобилдик Банкинг"**)
2.1 Кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо акысыз     Которууларга жана төлмөдөргө лимиттер (бардык транзакциялардын суммасы): бир күндүк лимит - суткасына 30 000 сом; айлык лимит - айына 100 000 сом ; Валюталык-алмашуу операциялары лимит - 150 000 сом жана (чет өлкө валютасындагы эквиваленти) айлык лимит - айына 4 000 000 сом (чет өлкө валютасындагы эквиваленти)
2.2 Тейлөө үчүн ар айлык абоненттик төлөм акысыз      
2.3 Өзүнүн эсептери жана карттары ортосундагы, ошондой эле "БТА Банк" ЖАКтын эсептери жана карттары ортосундагы операциялар акысыз      
2.4 Башка банктар тарабынан чыгарылган"Элкарт" карттарына 0,5% 1 сом    
2.5 Төлөмдөрдү төлөө:        
2.5.1 Коммуналдык жана башка тез арада төлөнүүчү төлөмдөр акысыз     Өзүнчө тизме
2.5.2 КР Өкмөтүнө караштуу МСКБга жана КР Социалдык фондуна төлөө 1 000 сомго чейин - акысыз, 1 000 сом жана андан жогору - 15 сом      
2.5.3 КР ИИМ ЖКККББга административдик айып пулдарды төлөө 1 000 сомго чейин - 10 сом, 1 000 сом жана андан жогору - 15 сом      
III. Эсептик -кассалык тейлөө
3.1 төлөм тапшырмалары 09:00 баштап 16:30 чейин берилгенде ички банктык жана филиалдар аралык которуулар акысыз     3.12.п. өзүнчө төлөнөт
3.2 башка банктарда Клиринг системасы боюнча жүрүзүлүүчү эсептерге (төлөмдү кабыл алуу убактысы 9.00дөн баштап 11.00гө чейин):        
  1 000 сомго чейин (кошо алганда) 10 сом      
  1000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (кошо алганда) 30 сом      
  100 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин 60 сом      
3.3 "БТА Интернет-Банкинг" кызмат көрсөтүүсү аркылуу Клиринг системасы боюнча (Толук жеткиликтүүлүк):        
  1 000 сомго чейин (кошо алганда) 5 сом      
  1000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (кошо алганда) 25 сом      
  100 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин 55 сом      
3.4 Бюджетке, Соц. Фондго эсеп ачуусуз төлөмдөр        
  1 000 сомго чейин (кошо алганда) 10 сом      
  1000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (кошо алганда) 35 сом      
  100 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин (кошо алганда) 60 сом      
3.5 Төлөм тапшырмасы 09:00дөн 15:30га чейин берилген учурда кардардын тапшырмасы боюнча гросс акрылуу башка банктарга которуу 100 сом      
3.5.1 Төлөм тапшырмасы 09:00дөн 15:30га чейин берилген учурда кардардын тапшырмасы боюнча гросс акрылуу башка банктарга которуу (Интернет-Банкинг кызмат көрсөтүүсү аркылуу) 90 сом      
3.6 Башка банктарда жүргүзүлгөн эсептерге (SWIFT эл аралык которуулар) Банктын регламенти тарабынан белгиленген чектерде (15:00гө чейин)        
3.6.1 Банк корреспонденттин комиссиясын эсепке алуусуз жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR)        
  ЭКВ (доллары,евро) менен 0,2% 1400 сом 20000 сом  
  ЭКВ (фунт) менен 0,2% 2000 сом 20000 сом  
  ЧКВ (росс.рубли,казак.тенгеси) менен 0,1% 500 сом 2500 сом  
  ЭКВ (йен) менен 0,2% 2500 сом 20000 сом  
  ЭКВ (юань) менен 0,2% 1500 сом 20000 сом  
3.7 SWIFT эл аралык которуулар - Банк тарабынан белгиленген регламенттен кийинки төлөмдөр (15:00дөн кийин)        
  ЭКВ (доллар,евро) менен 0,2% 1500 сом 20000 сом  
  ЭКВ (фунт) менен 0,2% 3000 сом 20000 сом  
  ЧКВ (росс.рубли,казак.тенгеси) менен 0,1% 700 сом 3000 сом  
3.8 Жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR) - Банк тарабынан белгиленген регламенттин чегинде кепилденген (банк корреспонденттин комиссияларын эске алуу менен) (15:00гө чейин)        
  ЭКВ (доллар) менен 0,2% 2000 сом 20000 сом  
3.9 SWIFT эл аралык которуулар - Банк тарабынан белгиленген регламенттен кийин (15:00дөн кийин) - кепилденген (банк корреспонденттин комиссияларын эске алуу менен)        
  ЭКВ (доллар) менен 0,2% 2500 сом 20000 сом  
3.10 "BEN" шарты менен АКШ долларындагы которуулар 15.00гө чейин        
  АКШ доллары менен 1200 сом      
  евро менен 1800 сом      
3.11 "BEN" шарты менен АКШ долларындагы которуулар 15.00дөн кийин        
  АКШ доллары менен 1800 сом      
  евро менен 2200 сом      
3.12 Төлөм тапшырмасынын шарттарынын өзгөрүшү же анын жокко чыгарылышы, АКШ доллары (USD), евро (EUR), фунт (GBP) менен төлөм тапшырмасын кайтарууга сурам 4000+ үчүнчү банктардын комиссиясы (факт боюнча)      
3.13 Төлөм тапшырмасынын шарттарынын өзгөрүшү же анын жокко чыгарылышы, россия рубли (RUB), в казак тенгеси (KZT) менен төлөм тапшырмасын кайтарууга сурам 4000 сом      
3.14 Кардарлардын тапшырмалары боюнча чет элдик банктарга сурамдар (иликтөө, кардардын USD, EUR, GBP менен тапшырмалары аткарылгандыгы жөнүндө тастыктоолор) 5000 сом      
3.15 Кардарлардын тапшырмалары боюнча чет элдик банктарга сурамдар (иликтөө, кардардын RUB, KZT менен тапшырмалары аткарылгандыгы жөнүндө тастыктоолор) 4000 сом      
3.16 акча каражаттарынын которулушунун SWIFT-тастыктоосу (3.16.1. пунктчадан тышкары) 50 сом      
3.16.1 которуу жүргүзүлгөн жумуш күндүн ичинде акысыз      
3.17 SWIFT боюнча документтик тастыкталбаган суммаларды кайтаруу үчүн комиссия EUR, USD, CNY жана башка валюталар - 20 $
KZT, RUB - 200 сом
     
3.18 SWIFT сунуштоо - акча каражаттарынын которулушун тастыктоо 3 айга чейинки мезгил үчүн - 100 сом
- 3 айдан ашык бир жылга чейин -150 сом
- бир жылдан ашык - 300 сом
     
3.19 Келип түшкөн төлөм боюнча кошумча маалыматты сурам кылуу (карадардын арызы боюнча) KGS - 50 сом
EUR, USD, CNY жана башка валюталар - 2500 сом
KZT, RUB - 1000 сом
    бир сумма үчүн
3.20 Оформление п/п по просьбе клиента 50 сом     ар бир төлөм тапшырмасы үчүн
3.21 Нак жана нак эмес чет өлкө валютасы менен конверсиялык операциялар Банктын курсу боюнча      
3.22 Кардарлардын эсебине нак эмес валюталарды чегерүү        
3.23.1 Кардарлардын улуттук валютадагы акча каражаттарын чегерүү акысыз      
3.23.2 Кардарлардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын чегерүү: акысыз      
3.23.2.1 ***** Банктын корреспонденттик эсептеринин бекитилген тизмегине ылайык корреспонденттик эсептер аркылуу чегерүү акысыз      
3.23.2.2 Банктын корреспонденттик эсептеринин бекитилген тизмегинде көрсөтүлбөгөн башка корреспонденттик эсептер аркылуу чегерүү 40 USD же башка валюталардагы эквиваленти     чегерүү 2 жумуш күндүн ичинде ишке ашырылат
  IV. Эсеп ачуусуз которуулар:
4.1 "Бакай Трансфер" акча которуулары        
4.1.1 Улуттук валютада (макс.сумма 1 000 000 сом) 0,1% 50сом    
4.1.2 Чет өлкө валютасында        
  АКШ доллары менен (макс.сумма 20 000$) 0,15% 1$   эң азы 670ке чейин (671 ден 20 000 ге чейин)
  евро менен (макс.сумма 15 000€) 0,15% 1€   эң азы 670 ке чейин (671 ден 15 000 ге чейин)
  рубль менен (макс.сумма 600 000рубл.) 0,15% 50 рубл.   эң азы 33400гө чейин (33401 ден 700 000 ге чейин)
  тенге менен (макс.сумма 3 000 000тенге) 0,15% 200 тенге   эң азы 133400гө чейин (133 401 ден 3 000 000го чейин)
4.1.3 Кардардын тапшырмасы боюнча которуунун шарттарын өзгөртүү жана чакыртып алуу 50 сом      
4.2 Эл аралык акча которуулар системасы боюнча которуулар системалардын тарифтерине ылайык      
  V. Кассалык тейлөө:
5.1 Нак валютаны кабыл алуу          
5.1.1 - өз эсебине чегерүү үчүн нак акча каражаттарын кабыл алуу акысыз     3-жактардын төгүмдөрү алынып салынды
5.1.2 - улуттук валютадагы майда купюраларды жана монеталарды иргөө үчүн (50 же андан төмөн номиналдагы) 0,3%     Майды купюралар эсепке чегерилүүчү каражаттардын жалпы көлөмүнүн 15 пайыздан ашыгын түзгөн шартта, комиссия майда купюралардын жана монеталардын көлөмүнөн гана алынат
5.1.3 - чет өлкө валютасындагы майда купюраларды иргөө үчүн
Төмөнкүлөр майда купюра болуп саналат:
USD – 1, 5, 10, 20
EUR – 5, 10, 20
RUB – 10, 50, 100
KZT – 100, 200
1,0%     Эсепке киргизилүүчү каражаттардын жалпы көлөмүнүн 10 пайыздан ашкан майда купюралардын суммасына
5.1.4 Чет өлкө валютасындагы акча белгилеринин аныктыгын текшерүү (бир купюра үчүн) 5 сом   10000 сом  
5.1.5 Эски купюраларды алмаштыруу KGS акысыз башка валюталар 1%     Эскилик критерийлерине ылайык Банк чет өлкө валютасын кабыл алуудан баш тартуу укугун өзүнө калтырат
5.2 Эсептен нак акча каражаттарын берүү:
  - *** бир калктуу пункттун чегинде мурда берилген нак суммалардын өлчөмүндө акысыз      
5.3. Акча каражаттары нак эмес тартипте келип түшкөн шартта          
5.3.1 улуттук валютада:        
5.3.1.1 каражаттар БТА Банктагы эсептерден келип түшкөн учурда (кредитти жабуу каражаттарынан тышкары) 0,1%      
  акча каражаттары башка банктардагы эсептерден келип түшкөн учурда 0,5% 150 сом    
  пенсиялык, социалдык төлөмдөр, эмгек акысы, алименттер, гонорарлар келип түшкөн учурда Бесплатно      
5.3.2 чет өлкө валютасында:        
5.3.2.1 каражаттар БТА Банктагы эсептерден келип түшкөн учурда (кредитти жабуу каражаттарынан тышкары) 0,1%      
5.3.2.2 акча каражаттары башка банктардагы эсептерден келип түшкөн учурда:        
  АКШ доллары менен (USD) 0,5% 300 сом    
  евро менен (EUR) 0,5% 300 сом    
  россич рубли менен (RUB) 0,5% 150 сом    
  казак тенгеси (KZT) менен 0,5% 150 сом    
5.3.3 пенсиялык, социалдык төлөмдөр, эмгек акысы, алименттер, гонорарлар келип түшкөн учурда - акысыз ( КРден келгендер)
- поступившие из-за границы - согласно п.3.21.3.
  башка валюталар 0,5%      
5.3.4 - Бекитилген кердиттин алкагында чегерилген сумманын өлчөмүндө Банктын карыз алуучулары тарабынан эсептешүү эсебинен кредиттик каражаттарды алуу акысыз      
VI. Баалуу кагаздар менен операциялар
  Резидент эместер үчүн МБК сатып алуу      
  - 200 000 сомго чейинки өлчөм болсо 200 сом      
  - 200 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин 400 сом      
  - 2 000 000 сомдон 3 000 000 сомго чейин 600 сом      
  - 3 000 000 сомдон жогору 1000 сом      
  Резиденттер үчүн МБК рыногунда брокердик кызмат көрсөтүүлөр акысыз көрсөтүлөт      
VII. Бланктарды берүү
7.1 Кол тамгалар үлгүлөрүнүн карточкасы акысыз     бир карточка үчүн
VIII. Эскроу эсеп
8.1 Эсеп ачуу акысыз      
8.2 "Ипотека" МИК катышуучулары үчүн эсеп ачуу акысыз      
8.3 Бүтүмдү ишке ашыруу үчүн комиссия 0,20% 1 500 сом 10 000 сом Комиссия эскроу эсеп ачылып жаткан учурда толук бойдон төлөнөт. Эскроу эсеп ачылгандан кийин киргизилген комиссия кайтарылып берилбейт.
8.4 "Ипотека" МИК катышуучулары үчүн бүтүмдү ишке ашыруу боюнча комиссия бүтүмдүн суммасынан 0%      
8.5 Келишимге өзгөртүү киргизүү 2500 сом     1 өзгөртүү үчүн
8.6 Бүтүм боюнча акча каржаттарын накталоо акысыз      
8.7 Акча каражаттарын эскроу эсепке/эскроу эсептен которуу Банктын аракеттенүүдөгү тарифтерине ылайык      
8.8 Эсепти жабуу акысыз      
8.9 Кардардын арызына ылайык келишимди жекече шарттарда түзүү макулдашуу боюнча     рассмотрение заявления и предоставление ответа - в течение 3-х рабочих дней
IX. КРУБ тарабынан эмитеттелген, чен куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операциялар
9.1 Чен куйманын наркы       Аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу баасы жана кайра сатып алуу баасы Банк тарабынан өз алдынча ар күн сайын КР улуттук валютасында белгиленет
9.2 Чен куйманы сактоо 5 сом - массасы 1 унцийден аз куймалар
10 сом - массасы 1 унций жана андан жогору куймалар
(1 унций = 31,1035 гр)
    суткасына
9.3 Чен куйманы экспертизалоо Кардар Банкка кайрылган күнү куйманы кайра сатып алуу наркынан 9%     Өлчөнгөн куймаларды кайра сатып алуу алардын сертификаты бар болгон учурда гана ишке ашырылат. Эгерде өлчөнгөн куйманын сертификаты жок болсо, же сертификат бузулган же жабыркаган болсо, анын мазмунун окуу мүмкүн эмес болсо, өлчөнгөн куйма Улуттук банктын эксперттерине тыкыр экспертизадан өтүү үчүн жөнөтүлөт. Улуттук банкта тыкыр экспертиза жүргүзүү мөөнөтүү 12 (он эки) жумуш күнүн түзөт.
X. Башкалар
10.1 КРУБдун эсепке алуу ченин сунуштоо 10 сом     бир жолку алуу үчүн
10.2 Кардардын өтүнүчү боюнча эл аралык телефондук сүйлөшүүлөр 150 сом/мүнөтүнө     min 3 мүнөт
10.3 Акча каражаттарын инкассациялоо 1000 сом     бир жолку кызмат көрсөтүү
10.4 Кардардын өтүнүчү боюнча факс жөнөтүү 20 сом (жергиликтүү) - 200 сом (эл аралык)     ар бир бет үчүн
10.5 Окуу жайлардын студенттеринин практикадан өтүүсү 1500 сом     айына
10.6 Ксерокөчүрмө 2 сом     бир барак үчүн
10.7 Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу 1000 сомго чейин комиссия 5 сом,
1000 сомдон жогору комиссия 10 сом
    бир төлөм үчүн
* Өзгөчө учурларда тариф филиалдын директорунун чечими боюнча 50%га чейин өзгөртүлүшү мүмкүн (Тарифтик комитет менен макулдашуу боюнча 50%дан ашык)
Эскертүү:
1. Тарифтер КНСти жана Сатуудан алынуучу салыкты эске алуу менен берилген
2. Тарифтердин бул тизмеси рыноктун коньюктурасына жараша өзгөртүлүшү, толукталышы же жокко чыгарылышы мүмкүн
3. Тарифтердин бул тизмеси боюнча чендер банктык тажрыйбада калыптанган алкакта ишке ашырылуучу операциялар боюнча гана колдонулат, стандарттык эмес операциялар боюнча атайын комиссияларды алуу укугун банк өзүнө калтырат.
4. Кардар тарабынан тапшырм жокко чыгарылган учурда, алынган комиссия кайтарылып берилбейт
5. Ушул тизмеде көрсөтүлбөгөн кызмат көрсөтүүлөр боюнча комиссиялар жана чендер макулдашуу боюнча алынат
6. Чет өлкө валютасындагы операциялар боюнча комиссияларды төлөө улуттук валютада, төлөө күнүнө карата КРУБдун курсу боюнча жүргүзүлөт.
7. "БТА Интернет-Банкинг" кызмат көрсөтүүсү аркылуу котруулар үчүн тарифтер "БТА Интернет-Банкинг" кызмат көрсөтүүсүнө “Толук жеткиликтүүлүк” режиминде кошулушкан кардарларга тиешелүү, “Көрүү” режимине карата бул тарифтер жайылтылбайт.
** Бир калктуу пунктта (шаар, кыштак, шаар тибиндеги кыштак) Банктын бир нече филиалы бар
***** Банктык жеке сейфтерди ижарага алуу боюнча тарифтер (өзүнчө таблица)
Өзгөртүүлөр жана толуктоолор Банк тарабынан бир тараптуу киргизилиши мүмкүн. Тарифтердин өзгөрүүсү жөнүндө маалымат тарифтер күчүнө киргенге чейин 10 күн мурда Банктын Интернеттеги www.bakai.kg сайтына, кеңселердин маалымат дубалдарына жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарына жайгаштырылат.
Эскертүү:Кардар эсептик-кассалык тейлөөнүн шарттарын өзгөртүү боюнча негиздүү кайрылган учурда Банк тарабынан шарттар жекече аныкталышы мүмкүн

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн түрү Өлчөмү Аракеттеги тарифтер Эскертүү
Чакан Орто Чоң Минимум Максимум
Баасы      
I. Сейфтик операциялар
3 Башкы кеңсе (Бишкек ш., Москва көч. 118):           ижаранын минималдык мөөнөтү - 1 күн
  Баалуулуктарды жеке сейфтерде сактоо (мөөнөт): 3x23x33 см 16x23x33 см 28x23x33 см      
  1 күн 10 сом 20 сом 25 сом      
  1 ай 270 сом 450 сом 600 сом      
  3 ай 800 сом 1100 сом 1500 сом      
  12 ай 2200 сом 3600 сом 5100 сом      
4 БШ2 филиалы (Бишкек ш., К.Акиев көч. 57)           ижаранын минималдык мөөнөтү - 1 күн
  Баалуулуктарды жеке сейфтерде сактоо (мөөнөт):   16x23x33 см        
  1 күн   20 сом        
  1 ай   450 сом        
  3 ай   1100 сом        
  12 ай   3600 сом        
               
5 Ачкычты жоготкондугу же сейфтик уячаны бузгандыгы үчүн айып пул 4000 сом     1 уяча үчүн
6 Сейфтик уячаны ижарага алууда гарантиялык төгүм 4000 сом     1 уяча үчүн; ячейка жабылганда депозит кайтарылат;
7 Коммерциялык банктар үчүн сейфтик уячаларды ижарага берүү            
  1 ай       30 сом 3000 сом  
  1 ай       800 сом    
               
               
* Эскертүү: Тарифтер КНСти жана Сатуудан алынуучу салыкты эске алуу менен берилген
Өзгөртүүлөр жана толуктоолор Банк тарабынан бир тараптуу киргизилиши мүмкүн. Тарифтердин өзгөрүүсү жөнүндө маалымат тарифтер күчүнө киргенге чейин 10 күн мурда Банктын Интернеттеги www.bakai.kg сайтына, кеңселердин маалымат дубалдарына жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарына жайгаштырылат.
Эскертүү:Кардар эсептик-кассалык тейлөөнүн шарттарын өзгөртүү боюнча негиздүү кайрылган учурда Банк тарабынан шарттар жекече аныкталышы мүмкүн