Колдонуу шарттары

“БТА Банк” ЖАКнун сайтынын колдонуучулары!

Сиздерге биздин кызматтарыбызга жана ондурумубузго болгон кызыгууңуздар үчүн ыраазычылыгыбызды көргөзөөрүбүз менен бирге, бул сайт жана «БТА Банк» ЖАК-нун башка сайттарынын колдонуучулары үчүн түзүлгөн кээ бир юридикалык маңыздагы чектөөлөр жөнүндө маалымат бере кетсек:

Бул расмий маалымдоо бул сайттын, жана «БТА Банк» ЖАК-нун башка сайттарын колдонуу эрежелерин тууралайт. Бул сайт жана «БТА Банк» ЖАК-нун башка сайттарын колдонуу аркылуу Сиздер бул расмий маалымдоодо берилген эрежелер менен макулдугуңуздү көрсөтөсүз.

Веб-сайтта берилген маалыматтарды актуалдаштырууга болгон аракеттерин жумшаары менен бирге, «БТА Банк» ЖАК-нын веб-сайттарында берилген маалыматтардын жеткиликтүүлүгүнө, тактыгына, толуктугуна жана ишеничтүү тууралыгына толук кепилдик бербейт. Ошондуктан, Сиз бизден кат түрүндөгү расмий маалымдоо алганга чейин «БТА Банк» ЖАК-нун сайттарында берилген маалыматтарга толугу менен ишене албайсыз.

«БТА Банк» ЖАК-нун сайттарында берилген маалымат «болгону болгондой» түрдө жазылган (эч кандай колдоо жана кепилидиги жок). «БТА Банк» ЖАК бардык түрдөгү так жана кыйытуучу кепилдиктерден, алар арасында сайтта көрсөтүлгөн алып-сатуу тууралуу, же сайттарда көрсөтүлгөн маалыматтарды жана интерактивдик кызматтарды түрдүү максаттарда колдонуудагы болгон кепилдиктерден толугу менен баш тартат.

Сайтта көрсөтүлгөн эч бир материал оферта эмес, оферта жасоо сунушу эмес, жана баалуу кагаздарды алып-сатууга, же инвестициялоого сунуш болуп саналбайт.

«БТА Банк» ЖАК эч кандай шарттарда, «БТА Банк» ЖАК-нун сайттарында көрсөтүлгөн материалдарды колдонуудан жана интерактивдик кызматтарын колдонуудан чыгып келген түз жана кыйыр түрүндөгү зыяндар үчүн жоопкерчилик тартпайт.

Маалымат сайтка Бишкек шаарында жумуш күн аралыгында киргизилип турат. Жумуш эмес күндөрү турган жериңизге карабастан алынган маалыматтар үчүн «БТА Банк» ЖАК жоопкерчилик тартпайт.

Сиздин жеке жана жалпы маалыматтарыңызды сактоо үчүн сайт идентификациялык «cookies» файлдарын колдонууга укуктуу. «Cookies» бул кичи тексттик файлдар, алар интернет-сайт тарабынан сайтка кайталанып кирген сайт-колдонуучуларын таануу үчүн, колдонуучунун сайтка кирүү жана колдонуусун оңойлотуу үчүн, жана сайт-колдонуучуларынын кайрылууларын көзөмөлдөө жана толук мазмунун жакшыртуу максатында жалпы маалымат топтоо үчүн колдонулат. Сайтты колдонуу аркылуу Сиздер биздин «cookies» колдоноорубузга макулдугуңузду бересиз.

Ошондой эле, «БТА Банк» ЖАК-нун сайтында берилген башка сайттарга болгон жолдомолорундагы маалыматтардын жеткиндүүлүгүн, мазмунун жана коопсуздугун камсыз кылуу саясаттарына жоопкерчилик тартпайт.

Сайттардын беттеринде айтылган соода маркалары, фирмалык аталыштар жана компаниялардын аттары каттоодон өткөрүлгөн жана өздөрүнүн ээлерине таандык.