«Бакай Банк» ААК «БТА Банк» ЖАКтын акцияларын сатып алууга уруксат алды

«Бакай Банк» ААК жана «БТА Банк» ЖАК бир коммерциялык банк болуп биригишмекчи. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бакай Банк» ААКка «БТА Банк» ЖАКтын акцияларын сатып алууга уруксат берди. Бардык жол-жоболор ишке ашырылгандан кийин банктык мыйзамдарга ылайык бардык кабыл алынган чечимдер тийиштүү түрдө жол-жоболоштурулуп, «БТА Банк» ЖАКты жана «Бакай Банк» ААКты бириктирүүгө уруксат алуу үчүн документтердин пакети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына жөнөтүлөт.

Өлкөнүн динамикалык өсүүдөгү эки коммерциялык банкынын биригүүсү  синергиялык максатта ишке ашырылууда – мунун өзү активдердин өз ара бирин-бири толуктап аракеттенүүсүнө алып келет, аталган активдердин биргеликте жеткен натыйжалары алардын өз алдынча аракеттенип жеткен суммаларынан бир топ жогору болмокчу.  Биригүүнүн натыйжасында Кыргызстандын финансылык рыногунда кубаттуу финансылык институт пайда болот. Ал республиканын эң ири жана системалык маанилүү банктарынын катарына кирүү менен өзүнө «Бакай Банк» ААКтын жана «БТА Банк» ЖАКтын ири финансылык активдеринин биригүүсүн эле эмес, бардык мыкты операциялык, техникалык, кадрдык жана башка маселелерди дагы камтымакчы.

Биригүү биринчи кезекте эки банктын кардарлары үчүн пайдалуу. Масштабдын кеңейүүсү сапаттуу жана ыңгайлуу банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн мурдагыдан дагы кеңири спектрин сунуштоого мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча сактык кассалардын жана филиалдардын саны өсүп, чет өлкөлүк банк-өнөктөштөрдүн саны дагы көбөймөкчү.

Бириккен банктын ар бири өздөрүнүн эң мыкты деп саналган кызмат көрсөтүүлөрүн жана техникалык жаңылыктарын киргизишмекчи, мунун өзү кардарларга банктык кызмат көрсөтүүлөрдү мурдагыдан дагы ыңгайлуулук менен пайдаланууга мүмкүндүк берет. Эки банктын жогорку квалификациялуу адистеринин биригүүсү жүргүзүлүп, алар жаңы глобалдуу максаттарга жетүү үчүн биргелешип иш алып барышмакчы. Активдүү кардардык базанын жана технологиялардын биригүүсү финансылык институттун рыноктук позициясынын күчтөнүүсүнө алып келүү менен эң мыкты долбоорлорду айкалыштырып колдонууга мүмкүндүк берет. Мунун өзү Кыргыз Республикасынын экономикасын каржылоонун ички рынокко дагы, экспортко дагы багытталган ишенимдүү булагы болуп калмакчы.

Бул бүтүм Кыргызстандын экономикасынын учурдагы талаптарына жооп берет жана финансылык системаны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатка шайкеш келет. Аймактарды өнүктүрүү үчүн бир кыйла жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болот деп белгилесек дагы аша чапкандык болбос. Бул биригүү тышкы экономикалык жана интеграциялык процесстерге жагымдуу таасир берет.

Биригүү процесси кандайдыр бир өлчөмдөгү убакытты талап кылат, бирок бул процесс кардарларды тейлөөгө эч кандай таасирин тийгизбейт. 2019-жылдын аягына чейин «Бакай Банк» ААК «БТА Банк» ЖАК өзүлөрүнүн ишмердигин өз алдынча жүргүзүшөт.  Баскычтуу биригүүнүн эң ыңгайлуу вариантын кесипкөйлөрдүн атайын командасы иштеп чыгууда – деп билдирди “Бакай Банк” ААКтын Башкармасынын Төрайымы Б.А. Мундузбаева.