Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө учурунда системада үзгүлтүктөр болуусу мүмкүн

Урматтуу кардарлар!

 

Байланыш боюнча биздин агрегатор тараптан техникалык көйгөйлөр болуп жаткандыгына байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө боюнча операцияларда убактылуу үзгүлтүктөр орун алуусу мүмкүн. Бул көйгөй азыркы учурда ортомчу тарабынан чечилүүдө.
Үзгүлтүктөрдү четтетүү боюнча иштер аяктаганда Сиздерге алар тууралуу билдиребиз.
 

Сиздерди түшүнүү менен мамиле кылат деп ишенебиз!