БТА Банктан бизнес үчүн кредиттер

БТА Банк сиздин бизнесиңизди өнүктүрүү үчүн туура чечим жана натыйжалуу инструмент боло ала турган кредиттерди сунуштайт. Каржылоо жүгүртүү каражаттарын толуктоого, негизги каражаттарды сатып алууга, капиталдык салымга, инвестициялык максаттарга, инновациялык технологияларды киргизүүгө, кредитордук карыздарды жабууга, күнүмдүк чыгымдарды жана сарптоолорду төлөөгө ж.б. багытталышы мүмкүн. БТА Банк жеке ишкерлерге тартуулай турган бизнес-кредиттердин ар кандай продуктулары керектөөнүн жана идеялардын кенен спектрин камтыйт.

 

Сиз бизден ишкерликтин төмөнкүдөй түрлөрүн каржылоого багытталган кредиттерди ала аласыз:

 • Соода жана коммерциялык операцияларга;
 • Айыл чарбачылыкка;
 • Өнөр жайга, анын ичинде тигүү жана текстилге;
 • Транспортко;
 • Өндүрүшкө;
 • Кызмат көрсөтүүлөргө (кафе-ресторандар, сулуулук салону).

 

Сунушталуучу пайыздык чендер:

 • АКШ доллары менен жылдык 11 %дан 22 %га чейин,
 • сом менен жылдык 15 %дан 26 %га чейин,
 • 5 жылга чейинки мөөнөткө (пайыздык чен жана кредиттөө мөөнөтү ишкердиктин түрүнө жараша жекече каралышы мүмкүн).

 

* Натыйжалуу пайыздык чен: АКШ доллары менен 12,20 %дан баштап, сом менен 16,8 %дан баштап.

 

Бизнес үчүн БТА Банктан алынган кердиттердин артыкчылыктары:

 • Ылдам карап чыгуу мөөнөтү;
 • Кредитти төлөөнүн кардарлар үчүн ыңгайлуу графиги караштырылган: аннуитеттик төлөм – ай сайын бирдей өлчөмдө төлөө, пайыз ай сайын азайып туруучу негизги карыздын суммасына карата кошуп эсептелет;
 • Негизги сумманы бирдей үлүштө төлөө – негизги карызды төлөө ай сайын бирдей үлүштө жүргүзүлөт, төгүм ай сайын азаят.
 • Төлөмдөрдүн жекече ийкемдүү графигин сунуштоо мүмкүндүгү, кредитти мөөнөтүнөн мурда толук бойдон же жарым-жартылай жабууга болот;
 • Кошумча күрөө катары жеке адамдарга жана юридикалык жактарга таандык болгон кайсы болбосун кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, анын ичинде Күрөө берүүчүнүн менчигине келечекте келип түшө турган мүлк дагы кабыл алынат;
 • Ар бир кардарга жекече мамиле;
 • Кенен филиалдык тармак.

 

Туруктуу жана ишенимдүү өнөктөш БТА Банк менен бирге өз бизнесиңизди өнүктүрүңүз!

 

Байланыш борбору: +996 (312) 90 50 50