Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бакай Банк» ААКтын «БТА Банк» ЖАК менен биригүүсүнө уруксат берди

Үстүбүздөгү жылдын 1-октябрында «Бакай Банк» ААК Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан «БТА Банк» ЖАК менен биригүүгө уруксат берген расмий кат алды. Бул эки банктын кайра түзүмдөштүрүү процессиндеги экинчи маанилүү этап болуп саналат. 2019-жылдын июнь айында Бакай Банкка БТА Банктын акцияларын сатып алууга жөнгө салуучунун уруксат берүүсү биринчи маанилүү этап болчу. «Бакай Банк» ААКтын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде кайра каттоодон өтүүсү акыркы этап болмокчу.

 

««БТА Банк» ЖАКка биригүү менен «Бакай Банк» ААК Кыргызстандагы ири жана олуттуу финансылык институттардын бири болуп калат. Банк бардык параметрлер боюнча банк системасынын алдыңкы үчилтигине кирүүнү пландоодо» – деп белгиледи «Бакай Банк» ААКтын Башкармасынын Төрайымы Бакита Мундузбаева.

 

«Бакай Банк» ААК кайра уюмдаштыруудан кийин уставдык капиталынын өлчөмү боюнча алдыңкы үчилтикке кирип, бул көрсөткүч боюнча рыноктун 9,7 пайызын ээлемекчи (2019-жылдын 31-августундагы маалыматтар боюнча). БТА Банк менен бириккенден кийин Бакай Банк филиалдык тармагынын өлчөмү боюнча 4-орунду ээлемекчи (2019-жылдын июль айындагы маалыматтар боюнча).

 

«Биригүү эки банктын тең бардык багыттар боюнча эң мыкты тажрыйбаларын калтырууга мүмкүндүк берет. Мунун өзү кардарларды тейлөө сапатын жогорулатып, ички бизнес-процесстерди оптимизациялайт жана биригүүдөн кийин банктын ишенимдүүлүгүн жана кирешелүүлүгүн жогорулатат. «БТА Банк» ЖАКтын «Бакай Банк» ААК менен биригүүсү кардарларга оң таасирин гана тийгизет: алар мурда түзүлгөн келишимдерге ылайык алып жүргөн кызматтарын ала беришмекчи, ошондой эле андан көп пайдалуу продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү алышмакчы» – деди «БТА Банк» ЖАКтын Башкармасынын Төрагасы Аалы Уманкулов.